Kongress 2014. Demokratiskt nytänkande när ombuden arbetade

Här möts och diskuterar kongressombuden Vårdförbundets framtid. Se fotografen Lars Nymans bildspel från kongressen.

På tisdagsförmiddagen gick ombuden runt till sju olika åsiktstorg – rum där alla förslag till kongressen från medlemmar och förbundsstyrelsen diskuterades och debatterades.

Det här är en ny arbetsmetod. Fler ombud fick möjlighet att föra fram sina åsikter genom att göra skriftliga medskick till förbundsstyrelsen och genom att ”gilla” och ”ogilla” förslag med hjälp av gröna och röda klisterlappar.

Tilläggsförslag

På varje åsiktstorg fanns också datorer där ombuden kunde göra mer formella tilläggsyrkanden till motioner och propositioner. Här fanns även representanter från förbundsstyrelsen som svarat på frågor och lyssnat på ombudens förslag.

– Det här är demokrati på riktigt, tycker Reza Mohammadi, kongressombud från Stockholm.

– I de här samtalen kan man våga tycka till och har lättare att formulera sig, säger Anne Danielsson, också hon från Stockholm.

Djupa diskussioner

De sitter bekvämt nedsjunkna i en mjuk soffa, mitt uppe i en diskussion om ett tilläggsyrkande de funderar på att göra. De båda ombuden tycker att Vårdförbundet borde jobba för ett minimimått för bemanning, att arbetsgivare ska tvingas ha ett visst antal sjuksköterskor per patient. Men motionen som föreslår detta har fått avslag från förbundsstyrelsen, som tycker att det finns bättre metoder att arbeta för förbättrad bemanning och arbetsmiljö.

Bättre beslut

Armar som viftar, skratt och lyfta ögonbryn. Engagemanget hos Gunilla Melin och Cecilia Hedwall, ombud från Gävleborg, syns på långt håll.

De diskuterar förbundsstyrelsens förslag om att skapa ett avtalsråd med Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff. Hon tycker att kongressombudens engagemang är inspirerande och att hon fått många kloka och relevanta frågor under förmiddagens åsiktstorg.

– Det vi vill är att få till så bra beslut som möjligt i slutändan och det får vi genom att höra vad alla tycker i olika frågor, säger hon.

I eftermiddag kommer förslagen att fortsätta bearbetas i utskott. I kväll, och kanske i natt, kommer förbundsstyrelsen att fila på sina förslag. Beslut kommer att fattas på onsdag eftermiddag och torsdag förmiddag.

Kongress 2014

  Vilka deltar?

190 valda ombud som tillsammans med förbundsstyrelsen representerar alla medlemmar och utgör förbundets högst beslutande organ.

  Vad beslutar de om?

Stora framtidsfrågor, strategier och mål för förbundet.

  När möts de?

5-8 maj i Stockholm.

  Kan alla följa vad som sker?

Vårdfokus.se kan du läsa vår nyhetsrapportering. Alla beslutsunderlag finns på Vårdförbundet.se. Där kan du också följa delar av kongressen via webbsändningar och webb-tv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida