Kongress 2014. Missnöje med lönepolitiken slutade i utredning

Kongress 2014. Missnöje med lönepolitiken slutade i utredning
Vårdförbundets ordförande tar med sig uppdraget att tillsammans med sin styrelse utreda lönepolitiken. Foto: Lars Nyman

Förslag om lönestegar gick inte igenom - men lönepolitiken ska ses över.

Det fanns de på kongressen som helst skulle se en ändrad lönepolitik i Vårdförbundet. Avdelning Västmanland motionerade till exempel om att införa lönestegar med både fasta nivåer och individuell lönesättning.

Kongressen avslog motionen, men röstade ja till ett yrkande om att förbundsstyrelsen ska initiera ett arbete för en eventuell förändring av den lönepolitiska idén. Om arbetet visar på behov av en ny lönepolitik ska kongressen ta ställning till det.

– Vi ska utreda den lönepolitik vi har. Men det behöver vi göra varje år och särskilt nu när vi har ett avtal som är på väg att gå ut, säger ordföranden Sineva Ribeiro.

Tror inte på lönestegar

Hon tror inte att felvärderingen av medlemmarnas kunskap och kompetens kan lösas inom ramen för ett avtal mellan parterna. För det behövs politisk inblandning, säger hon. Sineva Ribeiro tror heller inte på lönestegar som en framgångsfaktor.

Vad kan då Vårdförbundet göra åt medlemmarnas missnöje med dagens löneavtal?

– Vi kan visa att vi de senaste tre åren fått mer än andra i löneökning och det tror jag inte att vi hade uppnått med siffror i avtalet, svarar Sineva Ribeiro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida