Kongressen: Ge papperslösa och gömda rätt till vård

Papperslösa och gömda i hela landet måste få hälso- och sjukvård på lika villkor som alla andra. Politikerna får inte spilla mer tid. En enhällig kongress uppmanar riksdagen att lagstifta om lika vård.

Vårdförbundets kongressledamöter konstaterade att det strider mot de yrkesetiska koder som gäller för Sveriges barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor att neka personer vård med hänvisning till deras position i samhället.

Sverige har fått skarp kritik för sitt sätt att behandla papperslösa och gömda flyktingar, bland annat av FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt.

Inför riksdagen har socialminister Göran Hägglund (kd) lovat att papperslösas rätt till vård ska utredas, men ingenting har hänt, konstaterade kongressen.

Öppet brev till socialministern

Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet, har tillsammans med företrädare för en rad andra organisationer som Sveriges läkarförbund, Röda Korset och Svensk sjuksköterskeförening skrivit på ett öppet brev till Göran Hägglund där de kräver att papperslösa och gömda i hela landet ska få tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som övriga invånare.

”Det är hög tid att regeringen omsätter retoriken om utanförskap till konkret praktik”, står det i brevet.

Rätt till vård-festivalen

Samtidigt som kongressen pågår i Nynäshamn, arrangeras Rätt till vård-festivalen i Göteborg med artister och namninsamlingar. Syftet är att ge uppmärksamhet åt Rätt till vård-initiativet, som Vårdförbundet är en av initiativtagarna till, och som driver frågan om vård för papperslösa. Dessutom samlas pengar in till frivilligklinikerna som erbjuder medicinsk hjälp till papperslösa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida