covid-19

Krislägesavtalet avvecklas i Stockholm

Krislägesavtalet avvecklas i Stockholm
Karolinska universitetssjukhuset har använt krislägesavtalet mest av sjukhusen i regionen. Foto: Karolinska/Oscar Segerström.

Region Stockholm väntas imorgon ta beslut om att avveckla krislägesavtalet den 1 september. Totalt har 876 sjuksköterskor någon gång arbetat enligt avtalet.

24 augusti 2020

Krislägesavtalet aktiverades den 3 april för att kunna bemanna upp intensivvården under covid-19-pandemin och har nu alltså gällt i fem månader. Det har inneburit långa ansträngande arbetsdagar för många medarbetare i vården (se faktaruta).

— Krislägesavtalet ska endast användas just när det är krisläge eftersom det inte är en hållbar och långsiktig lösning för våra medarbetare. Nu har antalet patienter med covid-19 som behöver intensivvård minskat kraftigt och därför föreslår vi nu att det ska avaktiveras, säger HR-direktör Ulrika Sundquist vid Region Stockholm.

Flest i april

Totalt har 1 589 personer inom intensivvården arbetat enligt krislägesavtalet. Av dem är 876 sjuksköterskor (siffran inkluderar även några barnmorskor).

Alla har dock inte arbetat i krislägesavtalet samtidigt, utan gått in och ur det vid olika tidpunkter och haft det olika länge. Som mest arbetade 1 257 vårdanställda enligt avtalet i slutet av april. Den 17 augusti var det 178 personer.

Enligt HR-direktör Ulrika Sundquist hade det inte varit möjligt att klara covidvården utan krislägesavtalet.

— Vi insåg väldigt snabbt att vår ordinarie iva-vård inte skulle räcka. På bara några veckor fyrdubblade vi vår kapacitet och krislägesavtalet var en förutsättning för att kunna göra det. Det har gjort det möjligt att ändra scheman och låta personalen arbeta fler timmar och dessutom flytta resurser.

Behövs extra stöd

Ser du några problem med krislägesavtalet?

Ulrika Sundquist är HR-direktör i Region Stockholm. Anna Molander/Region Stockholm

— Ja, det är ju absolut inget man vill ha eftersom det är oerhört tufft att arbeta under de här villkoren. Därför har det också varit viktigt för oss att satsa extra stöd via företagshälsovården och förebygga ohälsa. Vi har krisstöd på plats både på individnivå och gruppnivå. Mycket handlar om samtalsstöd och debriefing. Vi har fått otroligt bra respons på att det använts och uppskattats. Men det är viktigt med fortsatt stöd under hösten, det kan komma mycket reaktioner i efterhand som behöver bearbetas, säger Ulrika Sundquist.

Krislägesavtalet har använts vid samtliga sjukhus i Region Stockholm, men Karolinska universitetssjukhuset står för absoluta merparten med 1 018 personer som arbetat enligt det. På Södersjukhuset är det 317 och på Danderyds sjukhus 102.

Ska utvärderas av parterna

Krislägesavtalet kommer att utvärderas av de centrala parterna, men Region Stockholm ska också ha egna dialoger med de olika verksamheterna och fackliga företrädare, enligt Ulrika Sundquist.

Rent formellt är det regionstyrelsen som på sitt sammanträde i morgon tisdag fattar beslutet om att begära hos SKR, Sveriges kommuner och regioner, att krislägesavtalet ska avvecklas.

Det här innebär krislägesavtalet

  • Krislägesavtalet mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och de fackliga organisationerna ger arbetsgivaren större flexibilitet att använda personalen, som i gengäld får bättre betalt.
  • Avtalet innebär att arbetstiden höjs till 48 timmar i veckan, det är även möjligt för arbetsgivaren att beordra nödfallsövertid samt att låna in och ut personal för att kunna flytta resurser efter behov.
  • Som kompensation betalas en särskild ersättning på 120 procent av ordinarie lön för alla arbetade timmar. De som arbetar får alltså 220 procent av sin vanliga lön per timme. Den som jobbar nödfallsövertid får totalt 250 procent av lönen per timme.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida