Kritiserat hyrföretag anlitas i Skåne

Kritiserat hyrföretag anlitas i Skåne
Vårdförbundets Ywonne Björkman har tryckt på för att kunna garantera sjuksköterskorna från Östeuropa samma villkor som de anställda på sjukhusen i Region Skåne.

I dagarna börjar de första sjuksköterskorna från Orange. Vårdförbundet har drivit igenom krav på vettiga villkor.

1 september 2014

Bemanningsföretaget Orange har tidigare fått hård kritik från Vårdförbundet, för att de saknat svenskt kollektivavtal. Orange är verksamt i olika länder, just sjuksköterskorna i Skåne kommer från Ungern och Lettland, men är anställda i ett norskt dotterbolag i Orangekoncernen.

– Det speciella med Orange är att det hittills har drivits helt för egen vinnings skull och att det är sjuksköterskor som kommer från låglöneländer som utnyttjas. Normalt sett har du som anställd i Sverige ett skyddsnät med försäkringar, sjukersättning och pensionsinbetalningar. Orange har inte haft det inskrivet, säger Ywonne Björkman, Vårdförbundet i Skåne.

Sjuksköterskor från andra länder

Det har Vårdförbundet vänt sig emot och ställt krav både på Region Skåne och Orange innan avtalet tecknades.

– Vi har inget emot att det kommer sjuksköterskor hit från andra länder, men de ska behandlas med samma värdighet som våra sjuksköterskor. De ska ha samma trygghet i sina avtal.

Region Skåne har sedan tidigare löst den svåra bemanningssituationen med att anlita fem företag. När dessa redan i januari meddelade att de inte kunde täcka behovet av sjuksköterskor, vände sig arbetsgivaren till Orange.

– Orange har ett intressant koncept. Marknaden är så att det dyker upp nya aktörer och vi tyckte att det är värt att pröva. Vi tycker hittills att de varit oerhört seriösa och samarbetet fungerar väl, säger Anita Andersson, chef för enheten för kompetensförsörjning på Region Skåne.

Krävde tydligt avtal

Vårdförbundet gick med på att pröva bemanningsföretaget trots deras dåliga rykte. Men endast förutsatt att Skåneregionens avtal med Orange tydligt reglerar lönenivåer, rätten till sjukersättning, försäkring och pension. Avtalet gäller från i dag och fram till årsskiftet. Vårdförbundet har rätt att få kontrollera löneutbetalningar till sjuksköterskorna, så att nivåerna verkligen hålls. Annars har Vårdförbundet rätt att bryta avtalet.

– Vi ska inte utnyttja människor som kommer från ett land med hög arbetslöshet, säger Ywonne Björkman, som varit med och arbetat fram reglerna i avtalet.

Fri rörlighet för arbetskraft

Hon tycker att dialogen med arbetsgivarsidan fungerat bra. Både de och Vårdförbundet har ställt höga krav på företaget. Under arbetet har hon fått kunskap om vilka regler och lagar som gäller för både fri rörlighet och offentlig upphandling i både Sverige och EU.

Avtalet med Orange gäller 6-10 sjuksköterskor som ska arbeta på avdelningar för internmedicin på Skånes universitetssjukhus i både Malmö och Lund. De talar svenska och har goda referenser från tidigare arbetsgivare.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida