Kvalitetskriterier som ledstjärna

Kvalitetskriterier som ledstjärna
Foto: Ulf Huett

Ledare. De kvalitetskriterier som kongressen nu beslutat om blir en ledstjärna i det fortsatta arbetet med att utveckla Vårdförbundet.

Under kongressens sista del i september fattade vi många gemensamma beslut kring vår fortsatta inriktning och strategier för hur vi ska nå dit vi vill. Vi har tagit ställning till motioner, förslag och idéer inom vitt skilda områden.

Ett av de viktigaste besluten, som har stor påverkan på hur vi ska arbeta framöver, är kvalitetskriterierna inom områdena medlemsstöd, påverkan, kollegial mötesplats samt demokrati.?

Hur ska vi organisera oss för att på bästa sätt leva upp till de löften som kvalitetskriterierna innebär? Och hur ska vi bäst fördela våra resurser? Det är några av de frågor som det nu blir dags att ta itu med. För självklart ska Vårdförbundet vara en organisation som är lyhörd för medlemmars behov. Den stora utredningen Tema Vårdförbundet som kongressen 2008 beslutade om går nu över i en ny fas, där kvalitetskriterierna utgör grunden.

Under de senaste månaderna har vi haft flera debattartiklar i olika ämnen i de största dagstidningarna och även synts flitigt i annan media. Vårdförbundet bedriver ständigt ett opinionsbildande arbete i frågor som rör bland annat vårdpolitik och vårdmiljö, yrke och profession, arbetsvillkor, lön, jämställdhet och hälsa. Ibland stämmer våra idéer överens med andra opinionsbildande aktörers. Oftast är det ett annat yrkesförbund eller en intresseorganisation. Men det kan också vara ett politiskt parti. Då har vi allt att vinna på att samla våra krafter för att påverka åt det håll vi vill.

Det finns ingen motsättning i att vara partipolitiskt obunden och att agera tillsammans med olika politiska partier i olika sakfrågor. Medlemmarnas vilja bestämmer inriktningen och styr vårt politiska arbete. Utifrån det arbetar vi sedan tillsammans för att påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård och medlemmars villkor.

De beslut som kongressen 2011 har fattat ligger nu till grund för organisationens arbete fram till 2014. På vår webbplats hittar du en diger dokumentation från kongressen. Kanske ger det dig nya idéer om hur du vill vara med och påverka och vilka frågor som du vill vara med och driva inom Vårdförbundet.

Läs om kongressen på www.vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida