Lågt förtroende för sjukförsäkringen

En majoritet av befolkningen har lågt förtroende för sjukförsäkringssystemet. Fyra av tio tror till och med att de nya reglerna har gjort det svårare för sjukskrivna att komma tillbaka till arbete.

TCO presenterade i dag ett förslag på hur sjukförsäkringssystemet skulle kunna förändras för att skapa mer trygghet. Under seminariet presenterades också en Novus-undersökning av allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen. Det är dyster läsning för anhängarna av systemet.

Ingen trygghet

Fråga efter fråga visar att svenskarnas förtroende för sjukförsäkringssystemet är lågt. Bland annat framkommer följande:

  • Sex av tio känner sig inte trygga med att de skulle få det stöd de behöver efter långtidssjukskrivning.
  • Två av tre känner sig inte trygga med att de skulle klara sig ekonomiskt vid långtidssjukskrivning.
  • Sju av tio anser att de nya reglerna inom sjukförsäkringen varit negativa för sjukskrivnas ekonomiska situation.
  • Fyra av tio anser att de nya reglerna inom sjukförsäkringen gjort det svårare för sjukskrivna att återkomma till arbete.
  • Varannan tror att Försäkringskassan inte skulle ge bra stöd för att komma tillbaka till arbete.

Politiker från alla läger, utom Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, fanns representerade vid seminariet. Även om de bägge blocken inte kunde undvika att gå i polemik med varandra gjorde alla klart att både TCO:s initiativ och faktiska förslag var välkomna och intressanta.

”No human zone”

På plats fanns också representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt några patienter, varav de flesta var väldigt kritiska till det nuvarande systemet.

Och det var just en sjukskriven åhörare som fick ett av de sista orden i debatten:

– ”No fly zone” över Libyen tog det några veckor för FN att besluta om, varför ska det ta så lång tid här att besluta om en ”human zone”?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida