Läkare stödjer Vårdförbundets lönekamp

Vårdförbundets grupper är felaktigt lönesatta, anser Lennart Edmark på Centralsjukhuset i Västerås. Han vill uppmärksamma samhällets makthavare på att sjukvården stannar om inte sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor finns med.

– Den utveckling som har skett inom vården förutsätter att både sjuksköterskor och de övriga grupperna fortsätter att ta på sig avancerade medicintekniska arbetsuppgifter, säger Lennart Edmark, överläkare på anestesikliniken inom division kirurgi.

I en debattartikel i Västmanlands läns tidning den 12 maj har han tillsammans med fyra kolleger på Centrallasarettet i Västerås uttalat sitt starka stöd för Vårdförbundets medlemsgrupper. Anledningen till det är dels att de vill gjuta mod i sjuksköterske-, barnmorske-, biomedicinska analytiker- och röntgensjuksköterskekårerna och dels att visa dem sitt stöd i lönekampen.

Felaktigt lönesatta

Lennart Edmark konstaterar att mycket i den offentliga beskrivningen av strejken går emot Vårdförbundet och att det riskerar att urholka medlemmarnas självförtroende.

Han anser att det är alldeles för stor diskrepans mellan den betydelse Vårdförbundets grupper har i sjukvården och den lön de faktiskt har, och vill därför säga till dem: ”Ni har rätt, er beskrivning av lönesättningen är korrekt, makten har fel. Ni är felaktigt lönesatta.”

– Vi vill stötta syrrorna och deras kolleger, de är ganska ensamma i detta. Deras verklighetsbild stämmer.

Löner inget internt problem

Vårdförbundets krav i konflikten har bland annat från arbetsgivarens sida, men även från andra håll, bemötts med att ”om ni skulle få så mycket som ni begär så kommer alla andra att begära kompensation”. Den argumentationen har Västeråsläkarna inget till övers för.

– Det synsättet har många av oss kommit förbi. Vi ser det inte som ett internt problem, att det handlar om en viss summa pengar som ska fördelas mellan oss. Undersköterskor och läkare har bra och adekvata löner, men sjuksköterskor och deras kolleger ska höjas generellt, säger Lennart Edmark. Medianlönen för icke specialistutbildade sjuksköterskor ska vara 30 000 kronor och för specialistutbildade ytterligare en bit upp.

Han poängterar att det inte räcker med att höja ingångslönerna, det riskerar att skapa en otrevlig stämning lokalt ute på arbetsplatserna mellan sjuksköterskor när lönespridningen minskar eller till och med blir upp- och nedvänd mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida