Lokala avtalet klart i Jönköping

I Jönköping har Vårdförbundet och Landstinget enats om ett ettårigt avtal. Vårdförbundet tror att utfallet kommer att bli omkring 2,4 procent.

– Vi har inte kommit överens med landstinget om en nivå. Vi har konstaterat att tidigare års differentiering mellan icke specialistutbildade och specialistutbildade har varit lägre än vi hade kommit överens om, berättar Thomas Johansson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Jönköping.

Landstinget har nu lovat se till att skillnaden mellan de två grupperna ökar.

– Vi är också överens med arbetsgivaren om att se över möjligheten att koppla löneprocessen till samverkanssystemet i landstinget.

Först i oktober räknar Thomas Johansson med att det går att se den exakta nivån på 2011 års utfall.

I början av april slöt Vårdförbundets sitt första sifferlösa avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, vilket innebär att utrymmet för löneökningar helt och hållet kommer att avgöras lokalt, först i lokala avtal mellan parterna och sedan i individuella lönesamtal.

För andra anställda i kommuner och landsting har SKL satt nivån 1,5 procent för 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida