Löneframgång i Dalarna

Alldeles innan Vårdförbundet sa upp avtalet med Sveriges kommuner och landsting kom avdelningen i Dalarna överens med landstinget om löneökningar på nära sex procent i år.

I januari/februari blev vi erbjudna 500 kronor per medlem, nu slutade summan på 1 300 i stället. Det är en bra förhandling, säger Stefan Larsson, Vårdförbundets ordförande i Dalarna.

Överenskommelsen i Dalarna innebar närmare sex procent i år och totalt nära 15 procents löneökning på tre år för Vårdförbundets 2 500 landstingsanställda medlemmar. Men i och med att tillsvidareavtalet med Sveriges kommuner och landsting har sagts upp är det nu oklart vad som gäller.

Jag vet ännu inte om vi kan fortsätta att följa vår preliminära långsiktiga plan inom ramen för ett nytt avtal. Går inte det blir det förstås bekymmersamt, kommenterar Dalarnas landstingsdirektör Ulf Hållmark.

Stefan Larsson tycker att Vårdförbundets beslut att säga upp avtalet med Sveriges kommuner och landsting var välavvägt.

Vi i Dalarna hade framgång i löneförhandlingen och en del medlemmar kommer att vara nöjda. Men missnöjet är fortsatt utbrett över våra generellt för låga löner. Vi skulle behöva 30 procents påslag. Men det är inget realistiskt mål på kort sikt, det är en längre resa, konstaterar Stefan Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida