Lönesamtal har betydelse

31 augusti 2007

En stor majoritet, eller 70 procent av de tillfrågade, anser att deras lönesamtal har haft betydelse för årets löneökning.

Det framgår av en undersökning som har genomförts av Vårdförbundet i Jönköping. Undersökningen visar också att en rad kriterier – bland annat erfarenhet, antal yrkesverksamma år och ansvar/extra arbetsuppgifter – till viss del hade påverkat den nya lönen. En majoritet av de 73 svarande skulle vilja att de kriterierna fick större betydelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida