Lovar nytänkande?

Vårdförbundet har tagit del av medlemmars krav, bland annat genom samtal i fokusgrupper. Resultatet blev 13 löften formulerade som kvalitetskriterier som ska styra utvecklingsarbetet:??

5 oktober 2011
 1. Individuellt stöd och rådgivning utifrån profession, anställning, lön, vårdmiljö, utveckling och karriär.
 2. Rätt kunskap och kompetens hos dem som ger stöd.
 3. Möjlighet att själv välja kanal för kontakt med förbundet och personlig återkoppling inom ett dygn.
 4. Vårdförbundet ska vara en auktoritet inom frågor som rör de fyra professionerna och vårdens utveckling.
 5. Förbundet ska ha gemensamma strategier.
 6. Medlemmarna ska stärkas för att kunna påverka och agera utifrån sin kunskap och sin situation i vården.
 7. Vårdförbundet ska synas i medierna och vara med och påverka där beslut avgörs, nationellt, regionalt och lokalt.
 8. Mötesplatser som ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras.
 9. Förbundet ska skapa kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för alla fyra yrkesgrupper var för sig eller gemensamt.
 10. Medlemmar ska själva kunna skapa mötesplatser med stöd av gemensamma verktyg och den plattform Vårdförbundet ger.
 11. Vårdförbundet ska vara öppet, tydligt och till­gängligt.
 12. Synpunkter, förslag och idéer ska efterfrågas kontinuerligt.
 13. Idéer och förslag ska återkopplas.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida