Lund. Protester har fåttledningen att tänka om

Efter uppsägningar och larmbrev säger nu ledningen för hema-tologen i Lund att man ska leta lösningar på det ansträngda läget.

Under sommaren blev situationen akut på hematologen i Lund. 25 av 60 sjuksköterskor har sagt upp sig det senaste året, vilket har lett till ytterligare stress och personalbrist.

— Det är extremt nu, och omöjligt att dra ner på platser­na. Patienterna behöver sina behandlingar, berättade sjuksköterskan Lumjeta Skenderi, sektionsledare på avdelning 4.

Sjukhusledningen hävdar att problemen bottnar i stora kostnader för läkemedels­behandlingar. Mats Runsten, tillförordnad ordförande för Vårdförbundets lokala avdelning i Skåne, anser att sjukhuset som helhet lider av gammal­modiga hierarkiska strukturer och att arbetssättet måste moderniseras.

I mitten av juli gick samtliga fackförbund på Skånes universitetssjukhus ihop för att gemensamt uttrycka sin oro inför sjukhusets problem. Unikt, tror Mats Runsten. Hårda besparingskrav ställs kort efter sammanslagningen av de båda universitetssjukhusen i Skåne. Patienttrycket har samtidigt ökat, överbeläggningar är vanliga och personal säger upp sig. ”Vi har inte råd att bli av med fler erfarna medarbetare”, skrev facken.

På hematologen höll sjuksköterskor och läkare ett krismöte där de uppfattar att ledningen tog till sig av kritiken. Enligt Hans Larsson, sjuksköterska och fackligt förtroendevald för Vårdförbundet, gav divisionschefen Karsten Rose försiktiga löften om att situationen ska lösa sig inom en tremånadersperiod. Men även det kan bli en lång väntan.

— Det blir svårt. Nya transplantationspatienter kan förstås inte vänta. Donatorerna, ofta från Tyskland och England, ibland från USA, skördas på stamceller i princip samtidigt som våra patienter förbereds för transplantation. Vi får för-söka skriva ut eller flytta patienter som inte längre måste vara kvar, berättade Hans Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida