Lyfter fram yrkesfrågorna för biomedicinska analytiker

Villkorsfrågorna. Det är den viktigaste uppgiften att arbeta med för Linda Ekelund, om hon blir invald i förbundsstyrelsen.

4 april 2008

Linda Ekelund är biomedicinsk analytiker på Sahlgrenska universitetssjukhuset, su, i Göteborg. Nu har valberedningen föreslagit att hon ska väljas in i Vårdförbundets förbundsstyrelse på kongressen i maj.

– Att vi som professionella yrkesutövare visar hur viktiga vi är i vården är en förutsättning för att vi ska få bättre löner, arbetstider och andra arbetsvillkor, säger hon.

Det är först när alla vet varför det behövs just sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker och deras kompetens i vården som också lönerna kan bli högre.

– Vi har stora kunskaper. Nu måste de bli mer synliga.

När Linda Ekelund engagerade sig fackligt var det den dåliga arbetsmiljön som var drivkraften. Hon arbetade med ultraljudsundersökningar i mörka och dåligt ventilerade lokaler. Nu, tio år senare, är lokalerna fortfarande rätt mörka, men ventilationen är bättre och utrustningen mycket bättre sett från ergonomisk synpunkt.

– Jag vet, eftersom jag är där och hälsar på när jag har vägarna förbi, även om jag numera är fackligt förtro-endevald på heltid.

Intresset för arbetsmiljöfrågorna ledde så småningom till att hon blev huvudskyddsombud och för tre år sedan valdes hon in i avdelningsstyrelsen för Västra Götaland.

Sedan två och ett halvt år är Linda Ekelund fackligt förtroendevald på heltid. Uppdraget som huvudskyddsombud – som blev resultatet av hennes engagemang för arbetsmiljön på klinisk fysiologi – har hon lämnat. Nu är hon ansvarig för studierna i Västra Götaland – och är styrelsens kontaktperson för förtroendevalda och medlemmar i norra Bohuslän. Säkert praktiskt, eftersom hon just har flyttat från Göteborg till Strömstad.

Linda Ekelund beskriver sig som målinriktad, strukturerad och noggrann. Hon tror själv att valberedningen har nominerat henne för att de har sett hur hon har jobbat med de professionella frågorna för yrkesgruppen.

Hon var också med i den grupp som förberedde den internationella biomedicinska analytikerorganisationen ifbls kongress i Stockholm för några år sedan.

Hennes styrelsekollega i Västra Götaland, Sineva Ribeiro, berömmer henne också för arbetet med gruppens yrkesfrågor:

– Hon har lyft fram de biomedicinska analytikernas frågor i vår styrelse och inom su. Hon är den stolta biomedicinska analytikern, och – typiskt för hennes yrkesgrupp – mycket analytiskt lagd.

Sineva Ribeiro berömmer henne också för hennes engagerade sätt.

– Hon får folk med sig. Hon är en drivande person som kan Vårdförbundets politik.

Linda Ekelund har också varit aktiv i Riksföreningen för klinisk fysiologi, en tid som ordförande. Hon tycker att närmandet mellan hennes yrke och röntgensjuksköterskornas är spännande.

– Det finns mycket som förenar oss när det gäller till exempel ultraljud. Men samtidigt finns det olikheter, och vi ska vara rädda om vårt yrke som ju nyss har fått sin egen legitimation, säger hon.

När valberedningen ringde var hon helt oförberedd.

– Det är klart att jag blev överraskad – och väldigt glad över deras förtroende. Jag vet ju att det var stor konkurrens med många kandidater. Och jag vet att det till slut är ombuden på kongressen som väljer förbundsstyrelse.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida