Magisterkurs för bättre samarbete

Den 19 januari startar magisterutbildningen »Human servicearbete i omvandling« vid Högskolan i Kalmar.

Kursen vänder sig till erfarna sjuksköterskor, lärare och socialarbetare som vill utveckla sitt samarbete med de andra professionerna.

Utbildningen, 40 poäng på distans och halvfart, har lockat 40 sökande. Sex av dem är sjuksköterskor.

– Jag är imponerad av de sökande; de har gjort så mycket. Många har också dubbla kompetenser, säger lektor Per Lindqvist vid institutionen för hälso- och beteendevetenskap.

Han tror att de som antas kommer att bidra väl så mycket till innehållet i kursen som högskolan.

Professor Britt-Inger Saveman är också ansvarig för kursen:

– Sjuksköterskor, lärare och socialarbetare får lyssna till hur andra professioner tänker och arbetar med till exempel frågor om etik, civilkurage och svåra samtal, säger hon.

Kursen är egentligen ett resultat av att lärar-, sjuksköterske- och socionomutbildningarna samlades i en och samma institution för fyra år sedan.

– Från början undrade vi vad vi hade med varandra att göra, säger Per Lindqvist. Men så småningom fann vi att vi hade en hel del gemensamt: de som utbildas hos oss arbetar med människor, ofta i offentlig verksamhet med den styrning av lagar och regler som det innebär. Det är också vanligt att de arbetar i team kring patienter/klienter/elever.

Detta har resulterat i flera gemensamma forskningsprojekt, och nu alltså i en kurs för yrkesverksamma inom dessa områden.

www.hik.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida