Många går ur förbundet men fler lämnar a-kassan

Minus 1632. Det är siffran som beskriver Vårdförbundets medlemsras under sista kvartalet förra året. Skälet är främst den höjda avgiften till a-kassan, säger ordföranden.

Fram till och med september hade Vårdförbundet ökat antalet medlemmar något. Sedan kom valresultatet och diskussionen om höjda avgifter till a-kassan och slopad avdragsrätt för
a-kasse- och fackföreningsavgifter. Då började medlemmar i förbundet begära utträde i dubbelt så stor utsträckning som vanligt.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund har pratat med många medlemmar som har sagt att de ska lämna förbundet.

– Det är helt klart ekonomiska orsaker till det ökade utträdet. Visst finns det – som alltid, och så ska det vara – ett missnöje med Vårdförbundet, men det är inte större än vanligt, säger hon.

Har inte förändringen av arbetstiderna bidragit till medlemsflykten?

– I så fall har vi misslyckats rejält i kommunikationen med medlemmarna. Det är ju inte Vårdförbundet, utan arbetsgivarnas hantering av arbetstidsfrågan som skapat problemen. Men det är klart, en del av missnöjet drabbar alltid facket i sådana här lägen.

Hon vill dock inte dra för stora växlar på statistiken för ett enda kvartal. Först framåt sommaren tror hon att det går att göra en ordentlig analys av medlemsutvecklingen.

Men samtidigt gäller det att vara tydligare för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor med vad Vårdförbundet har arbetat med och uppnått.

– Vi har arbetat hårt med att utveckla yrket, och fortsätter med det. Det gör att Vårdförbundets medlemsgrupper är eftertraktade – och det bidrar bland annat till att arbetslösheten är låg, säger Anna-Karin Eklund.

Sedan vill förbundet också utveckla andra värden. Ett är en inkomstförsäkring som läggs på den ganska dåliga ersättning man får från a-kassan. Ett annat är att förbättra stödet för den som blir anmäld för misstag i vården.

– I dag har vi rättshjälp, och det ska vi förstås erbjuda också framöver. Men vi vill utveckla det med att erbjuda en personlig diskussionspartner för den som blivit anmäld, gärna en som har erfarenhet av samma sak sedan tidigare, säger Anna-Karin Eklund.

Kommer då trenden att vända och organisationsgraden att öka igen?

– Både höjd a-kasseavgift och slopad avdragsrätt är fakta, det är inget vi kan göra något åt. Men med de åtgärder vi vidtar hoppas jag att minskningen i alla fall ska upphöra. Det är viktigt att så många som möjligt väljer att vara med, så att vi som organisation verkligen kan tala för våra yrken.

Det är inte bara Vårdförbundets medlemstal som sjunker. A-kassan förlorar ännu fler medlemmar; under 2006 minskade medlemsantalet från 92457 till 88210. Bara under december försvann 3 376 medlemmar.

Många utträden före sista december

  • Totala antalet medlemmar: 2004: 112 295, 2005: 112 486 och 2006: 111 009.
  • Yrkesverksamma medlemmar: 2004: 97 368,  2005: 97 362 och 2006: 95 822.
  • Yrkesverksamma 2006: 30 september: 97 454 och 31 december: 95 822.
  • Antalet studerandemedlemmar: 2005: 4 034, 2006: 4 573.

Yrkesaktiva minskar, studerande ökar
Siffran ?1632 är antalet yrkesaktiva som lämnat förbundet fjärde kvartalet 2006. Eftersom studerandemedlemmarna samtidigt ökat kraftigt stannar den totala medlemsförlusten vid 842.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida