Medlemmar kan nekas hjälp retroaktivt

4 december 2008

På initiativ av Vårdförbundets avdelning i Stockholm beslutade kongressen att förbundet fortsättningsvis inte har skyldighet att företräda medlemmar i ärenden som har uppstått innan de blev medlemmar. Ombuden ansåg att villkoren för medlemskapet inte kunde vänta till den stora organisationsutredningen, utan behövde klargöras redan nu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida