Medlemsras i Vårdförbundet under hösten

Många medlemmar lämnade Vårdförbundet under hösten. Det gällde framför allt yrkesaktiva medlemmar. Tack vare att många studenter valde att gå in i Vårdförbundet under samma period stannade minskningen totalt i förbundet sista kvartalet vid knappt 850 medlemmar.

Enligt den nya statistik som nu är klar minskade antalet yrkesaktiva medlemmar i Vårdförbundet med 1 632. Det är dubbelt så många som under samma period 2005. Någon analys av ökningen finns ännu inte, men mycket talar för att orsaken är riksdagens beslut den 20 december att dels höja avgiften till arbetslöshetskassan, dels  sätta stopp för möjligheten att dra av avgiften till arbetslöshetskassan och till facket i deklarationen. 

Minskningen under de tre höstmånaderna när det gäller yrkesverksamma medlemmar var större än den totala minskningen under hela 2005. Då lämnade 1 540 personer förbundet. Det innebär att Vårdförbundet med stor sannolikhet skulle ha ökat medlemsantalet under 2006 med en mer normal höstminskning.

Allt är dock inte bara dystert. Ett glädjeämne är utvecklingen bland studenterna. Ökningen av studerandemedlemmar var förra året 539, att jämföras med en minskning med 222 under 2005.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida