Mer än 4 000 operationer inställda

Över 4 000 operationer och nästan 12 000 undersökningar har hittills ställts in på grund av Vårdförbundets strejk.

Det visar en sammanställning från tio landsting som arbetsgivarparten SKL, Sveriges kommuner och landsting har gjort.

Eftersom flera landstings dagsaktuella siffror saknas är dock antalet totalt sett antagligen betydligt högre, konstaterar SKL.

– Så vitt vi vet har inga allvarliga tillbud ännu ägt rum på grund av strejken. Det visar att varslade landsting, kommuner och företag än så länge hanterat svårigheterna och lyckats upprätthålla patientsäkerheten. Men det kan bli svårare ju längre tid som går och köerna ökar allt mer.

Det säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen på SKL, i ett pressmeddelande där förhandlingsläget beskrivs som bekymmersamt.

Återigen upprepar SKL att Vårdförbundets medlemmars löneutveckling sedan 1995, inklusive den senaste avtalsperioden, har varit bland de bästa på hela arbetsmarknaden.

Det är dock något som många medlemmar har svårt att tro på när de tittar i sina egna lönekuvärt. Ett massivt missnöje har  växt fram bland Vårdförbundets medlemmar kring just löneutvecklingen under senare år, speciellt som många upplever att andra grupper, exempelvis undersköterskor, kan tjäna mer än dem själva. Detta trots att undersköterskor saknar såväl akademisk utbildning som ansvar knutet till en yrkeslegitimation.

SKL kommenterar heller inte det faktum att Vårdförbundet och dess medlemmar  generellt sett känner sig felvärderade lönemässigt och att konflikten i grunden handlar om detta.

På sätt och vis erkänner ändå SKL att de tycker att Vårdförbundets medlemmar i dagsläget inte får lön utifrån den kompetens de faktiskt har.

– Även om vi i dagsläget inte har ett nytt medlarbud att ta ställning till finns det anledning att påpeka att för att genomföra vårdens ansvarsfulla arbetsuppgifter krävs att det finns välutbildad personal. Arbetsgivarna behöver personal med olika kompetenser och många gånger krävs specialistutbildning, säger Heléne Fritzon, vice ordförande i förhandlingsdelegationen på SKL.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida