Moderat förslag om meddelarfrihet riskerar bli slag i luften

Moderat förslag om meddelarfrihet riskerar bli slag i luften
Moderaterna föreslår att meddelarfrihet även ska gälla för anställda i privata vårdföretag. Men det är tveksamt om det gör någon skillnad mot i dag. Arkivbild: Colourbox

En moderat arbetsgrupp vill att meddelarskyddet ska omfatta anställda i privata vårdföretag. Men möjligheten finns redan. Och eftersom de inte vill lagfästa möjligheten riskerar förslaget att bli ett slag i luften.

19 april 2011

Anställda i privata vårdföretag ska ha samma rätt att slå larm om missförhållanden som kolleger i offentliga verksamheter.

Det anser en arbetsgrupp inom Moderaterna som vill att det grundlagsfästa meddelarskyddet även ska omfatta privatanställda, och att det ska vara överordnat de lojalitetsavtal som många företag skriver med sina anställda.  Undantaget är affärshemligheter.

Ingen lag

Arbetsgruppen vill emellertid inte att skyddet ska vara lagfäst utan något som ska avtalas vid upphandling. Problemet är att möjligheten redan finns och att landstingen redan skriver in sådan rättigheter i sina avtal.

Redan i slutet av 1990-talet, i samband med den så kallade Samaritendomen (se faktaruta), skrev exempelvis Stockholms läns landsting in villkor som försäkrade meddelarfrihet för privatanställda inom vården.

Förutom att förslaget tycks vara ett slag i luften vacklar det på flera sätt. Enligt Lennart Lundquist, professor emeritus i statsvetenskap vid Lunds universitet är förslaget ett fall framåt men löser egentligen ingenting.

– Det är ett sympatiskt initiativ men problemet är att veta vem som ska dra gränserna för vad som är en företagshemlighet. Vill man uppnå en tydlig meddelarfrihet måste man lagstifta om det, säger han.

Lagförslag sågades

År 2001 föreslog utredningen ”Yttrandefrihet för anställda” en lag där meddelarfriheten skulle utvidgas till att gälla anställda vid offentligt finansierade privata entreprenader.

Remissinstanserna sågade dock förslaget. Det ansågs både för djärvt och för lamt, beroende på tillfrågad remissinstans – och riksdagen röstade aldrig i frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida