Mödravård anslöt kvinnor till försäkringsbolag utan deras vetskap

I flera månader lämnade mödravårdsbolaget Mama Mia patienters personuppgifter vidare till försäkringsbolaget If. Enligt Socialstyrelsen kan det vara ett brott mot patientsäkerhetslagen.

Det var för drygt ett år sedan som avtalet slöts mellan försäkringsbolaget och det privata mödravårdsbolaget Mama Mia, men den funktion som automatiskt anslöt mödrarna till en gratis graviditetsförsäkring började gälla först i höstas. Enligt villkoren fick bolaget automatiskt teckna försäkring med de inskrivna mödrarna, uppskattningsvis 1 000 mödrar från oktober till december.

Utskicken upphörde sedan upprörda föräldrar hört av sig som inte visste något om försäkringen förrän försäkringsbrevet kom. Medarbetare på Mama Mia uppger att de inte kände till avtalet och alltså inte har delat ut försäkringsbolagets broschyr till föräldrarna.

– Vi ansåg att vi hade medgivande eftersom personalen ska informera vid inskrivningen. Inga personuppgifter får lämnas ut utan personens medgivande, det här är en miss av oss, absolut, säger Eva Laurin, vd för Mama Mia, till Svenska Dagbladet.

Även försäkringsbolaget beklagar.

Enligt Socialstyrelsen kan Mama Mia ha brutit mot tystnadsplikten eftersom man lämnat ut uppgifter om patienternas hälsotillstånd utan ett styrkt samtycke.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida