Nästa varsel oroar universitetssjukhusens chefläkare

Vårdförbundets fjärde varsel drabbar universitetssjukhusen hårt, om det utlöses. Chefsläkaren på Karolinska universitetssjukhuset är bekymrad över de långa operationsköerna, och på Akademiska sjukhuset anser chefläkaren att varslet är huvudlöst.

På Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har 200 operationer ställts in sedan strejken inleddes för sex veckor sedan. Stockholms läns landsting har varnat för att varslet, som kan utlösas den 29 maj, är samhällsfarligt, och chefläkare Stefan Engqvist har haft långa diskussioner med Vårdförbundet i Stockholm. Samtalen slutade med att varslet modifierades.

– Vårdförbundet har visat prov på oerhörd förståelse när det gäller samhällsfarligheten och vi har haft bra diskussioner, säger han.

En del av de verksamheter som har undantagits är njurmedicin, kemlab i Södertälje, thoraxröntgen och en vårdavdelning på kvinnokliniken. Men trots undantagen anser Stefan Engqvist att strejken ställer till en väldig oreda.

– De största problemen skapas genom att vi har tvingats stänga 170 vårdplatser, bara hos oss.

Växande operationsköer

För att undvika kaos har sjukhusledningen gett instruktioner till alla verksamhetschefer att skjuta upp alla operationer som inte är akuta. Vilket leder till växande operationsköer.

– Ett antal patienter hamnar långt bak i operationskön, till exempel de som väntar på en höftoperation, säger Stefan Engqvist.

Hur stora extra kostnader de inställda operationerna kommer att innebära är inte riktigt utrett ännu, men enligt Stefan Engqvist är oron stor för att det kan kosta mycket.

Ett huvudlöst varsel

Stor oreda kommer det nya varslet även att ställa till på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där kallar chefläkaren varslet för ”fullständigt huvudlöst”.

– Det är oacceptabelt ur alla synpunkter. Det är lagt så att vi bara kan ha öppet för akut verksamhet trots att inflödet av patienter är större än vanligt, säger Björn Ragnarsson, biträdande sjukhusdirektör och chefläkare på Akademiska sjukhuset.

En mängd avdelningar berörs av nästa varsel: kirurgavdelning, neurooperation, njuravdelning, ortopedavdelning, plastikkirurgi för att nämna några. Men även i Uppsala har sjukhusledningen haft diskussioner om samhällsfarlighet och kommit överens om vilka verksamheter som kan undantas.

På Akademiska sjukhuset har 350 operationer ställts in sedan strejken inleddes.

– Det tar lång tid att hämta igen det här, säger Björn Ragnarsson.

Overksam personal

Några pengar spar man inte heller i uppsalalandstinget. Både undersköterskor och läkare är i tjänst utan att kunna arbeta fullt ut. Och Björn Ragnarsson är orolig för att de kan komma att missa patienter som borde få vård.

– Det kan gömma sig allvarliga sjukdomar bakom beskedliga symtom. Till exempel får 700 kvinnor i veckan i länet ingen mammografiscreening på grund av strejken. Bland dem kan det finnas dem som har förändringar som kan leda till tumörer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida