Nu blir det möjligt att flytta tjänstepensionen

Nu blir det möjligt att flytta tjänstepensionen
Janet Widlund och Annelie Wahlberg har bara några år kvar till pensionen. Läs mer om deras funderingar i senaste numret av Vårdfokus, se länken nedan. Foto: Lars Nyman

Från den 1 september går det att föra över redan intjänade pensionspengar till andra bolag eller byta sparform.

Varje dag på jobbet tjänar du in pengar till pensionen, dels till den allmänna pensionen och dels till tjänstepensionen. Anställda i kommuner och landsting har tjänstepensionsavtalet KAP-KL (eller AKAP-KL för födda från 1986) där arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av lönen till den sparform den anställde valt.

Anställda som har bytt arbetsgivare och avtalsområde kan ha gjort flera val. Vissa har bra koll på sina val och andra minns inte alls. Det är möjligt sedan tidigare att byta bolag och sparform för kommande inbetalningar. Men redan intjänat pensionskapital har inte gått att flytta.

Låga avgifter

Nu införs möjligheten att flytta sitt pensionskapital inom de valbara bolagen i KAP-KL från den 1 september.

I kollektivavtalet finns 12 valbara bolag, med många olika fonder att välja mellan, dessutom finns 3 valbara traditionella pensionsförsäkringar. Gemensamt för dem är att avgifterna är prispressade av arbetsmarknadens parter och därför jämförelsevis låga.

För den som inte gjort något val hamnar kapitalet i en traditionell försäkring hos försäkringsbolaget KPA.

Emot helt fri flytträtt

Att kunna byta sparform eller bolag kan ha fördelar för den anställde. Någon kanske vill minska risken från fonderna och välja att flytta kapitalet till en traditionell pensionsförsäkring. Någon annan kanske önskar föra samman olika konton för att få bättre överblick.

Det försäkringsbolag någon flyttar ifrån får högst ta ut 500 kronor för flytten och sedan tillkommer valcentralens avgift på 300 kr.

Däremot är fackförbunden emot helt fri flytträtt utanför de valbara alternativen inom kollektivavtalet. Den debatten drivs framförallt av banker och fondbolag som vill ge att pensionskonsumenterna möjlighet att byta fritt. Arbetsmarknadens parter ser risker med att avgifterna då inte längre ska gå att hålla ned, samt att systemet kan bli rörigt för spararna. Det pågår även en statlig utredning inom området.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida