Fackligt

Nu börjar de letandet efter en ny politisk ledning

Nu börjar de letandet efter en ny politisk ledning
Mimmi Högblom och Gunilla George ingår i förbundsvalberedningen, som redan nu har börjat arbetet med att hitta kandidater till framtidens styrelse. Foto: Maria Ejd

Vårdförbundets förbundsvalberedning har inlett arbetet med att hitta dem som kan driva organisationens frågor i framtiden. 2022 är det kongress igen. Då ska valberedningen presentera sitt förslag till ny ledning.

Det har inte gått ett år sedan kongressen och förbundsvalberedningen är redan i gång med att hitta kandidater till nästa kongressperiods förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer. 27 förtroendevalda ska väljas på kongressen 2022 och alla medlemmar kan nominera sig själv eller någon annan som de tror kan driva förbundets frågor.

En utmaning för förbundsvalberedningen är att väcka medlemmarnas intresse för att nominera och på så sätt få in så många namn som möjligt. Ju större urval desto bättre möjlighet att hitta rätt personer. Det gäller ju också att hitta personer som i en styrelse kompletterar varandra och tillsammans bildar en grupp med bra dynamik.

Ska fungera bra ihop

– Vi kan inte säga om vi söker lugna och nedtonade eller energiska och snabba personer. Det viktiga är att de blivande ledamöterna fungerar bra tillsammans. Vi behöver en klok samling som kan möta de utmaningar förbundet står inför de kommande åren, säger Gunilla George, ledamot i förbundsvalberedningen och ordförande i Stockholmsavdelningen.

En svårighet inför den senaste kongressen var att lokalavdelningarna hade årsmöte och bytte ut sina styrelser bara några månader innan kongressen ägde rum. Det innebar att många förtroendevalda med lång erfarenhet försvann från nomineringsurvalet. Oroande var också att antalet nomineringar från medlemmarna blev färre.

– Vår största rekryteringsbas kommer från de lokala styrelserna och när många erfarna och kunniga försvinner och de oerfarna inte kan tänka sig att nomineras blir vårt jobb svårare, säger Mimmi Högblom, sammankallande för förbundsvalberedningen och förtroendevald i Västmanland.

Spanar på medlemsmöten

Att nominera till förtroendeposter är en viktig del i den demokratiska processen. Valberedningens tio ledamöter besöker förbundets lokala avdelningar och deltar i möten för att se om det finns kandidater till styrelse, avtalsråd eller någon revisor bland de aktiva.

Både lugn och energisk kan fungera. Mer avgörande egenskaper är att den som ska vara med och driva förbundets politik bör vara nyfiken, lyhörd, trygg och ha en stark vilja att förändra och förbättra. I förbundsvalberedningens uppdrag ingår inte bara att spana efter kandidater, lika viktig är omvärldsspaningen och kunskapen om vilka utmaningar förbundet står inför.

Inte utbytbara

De behöver också veta vilka utmaningar vården står inför. En av dem är generationsskiftet.

– De som anställs i vården nu är inte främmande för att byta yrkeskarriär och det bäddar inte för att de stannar i verksamheter där arbetsvillkoren är tuffa. En annan utmaning är att sjuksköterskor anses kunna ersättas av andra professioner. Kommande förtroendevalda måste kunna förklara varför våra medlemsgrupper inte är utbytbara, säger Gunilla George.

Nästa steg för valberedningen är att intervjua alla som blev valda till förbundsstyrelsen, avtalsrådet och som revisorer vid kongressen i maj 2018. Hur har året varit? Motsvaras den bild de hade av arbetet som förtroendevald med verkligheten?

Nomineringarna ska vara klara under hösten eller vintern 2021.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida