Nu kan du själv ta del av kongressdebatten

Vårdförbundet har tagit videofilmer på nätet till hjälp för att sprida information om kongressen och bjuda in medlemmarna att delta i diskussionerna.

30 oktober 2008

Den som går in på Vårdförbundets särskilda hemsida för kongressen kan för första gången läsa alla de olika dokument som förbundsstyrelsen har tagit fram som underlag för kongressens arbete.

Där finns också flera video­filmer som introduktion till olika ämnen. Det görs bland annat genom ett samtal mellan Anna-Karin Eklund och förbundsstyrelseledamoten Anna Andersson och biomedicinska analytikern Tanja Mattsson om förslaget till vision 2018.

Där finns också intervjuer med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings verkställande direktör Håkan Sörman, omvärldsanalytikern Bernhard Lüthi och Gunnar Sandström, professor i biomedicinsk analys.

Videorna användes ursprungligen som underlag för de diskussioner med alla kongressombud som genomfördes i Vårdförbundets olika avdelningar i början av oktober. Anna-Karin Eklund säger i introduktionsvideon att »vi har bara en enda natt på oss« under kongressen – den natt man har till förfogandet för »egna tankar, idéer och reflexioner«. Hon menar att videorna på det sättet kan vara en hjälp i förberedelserna inför kongressen.

– De träffarna och det material vi har lagt ut på webben har gett ombuden en möjlighet att reflektera en gång till innan de ska ta ställning till de olika förslagen, säger också förbundssekreteraren Eva-Lisa Krabbe.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida