Nu ska det vändas på alla stenar

4 december 2008

Senast vid nästa kongress ska Vårdförbundet ha gjort en stor, intern utredning av förbundets organisation och arbetsformer. Motioner och yrkanden kring just den typen av frågor hänvisades därför till utredningen, som bland annat ska gå igenom villkoren för medlemskap, valprocessen, arvoden och hur förbundet bättre ska anpassas till medlemmar inom privat vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida