Nu startar idéarbete kring bättre hälsa

Arbetsgrupper ska ta fram idéer för hur både elever och äldre ska kunna få bättre hälsa.

5 oktober 2011

När kongressen diskuterade framtidens vård handlade det om hälsa och helhet — och inte minst om framtidens äldrevård. Ann Johansson, ledamot i förbundsstyrelsen, inledde med att tala om hur mycket frågan om äldres hälsa påverkar Vårdförbundets yrkesgrupper.

— Vi har en given plats i äldrevården, men det gäller också att vi tar plats, att vi är med och utvecklar metoder och driver utvecklingen framåt. Vi ser oss som självklara i äldrevården — men gör alla det? frågade hon församlingen.

Vårdförbundet vill bredda begreppet och föra in hälsa och funktionsstödjande arbete i hela äldrevården. Kongressen beslutade att låta en arbetsgrupp utveckla de program och dokument som är framtagna för att möta framtidens behov av och syn på vård och hälsa för äldre.

Hur skolhälsovården ska kunna påverkas blir frågan för en annan arbetsgrupp, som får uppdraget att samarbeta med Riksföreningen för skolsköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida