Ny mottagning integrerar beroendevården

Beroendemottagningen i Sollentuna utanför Stockholm nyinvigs i dag. Gemensamma lokaler och tydligare riktlinjer ska underlätta integreringen mellan socialtjänst och sjukvård.

I tio års tid har socialtjänst och sjukvård i Stockholms län försökt att samverka kring beroendevården. Fortfarande uppstår krockar mellan två yrkeskulturer, men med nyanställd personal och gemensamma lokaler försöker nu beroendemottagningen i Sollentuna att förbättra samarbetet.

? Det har tagit fem år att bygga upp en gemensam verksamhet och sedan har all ny kunskap på beroendeområdet bidragit till att processen har tagit ännu längre tid, säger Åsa Magnusson, sjuksköterska och sektionschef för norra länets öppenvård.

Olika synsätt

Skillnader när det gäller till exempel lagstiftning, terminologi, sekretess och dokumentation har bidragit till olika synsätt på vård och behandling. Men enligt Åsa Magnusson finns det i dag ett större intresse än tidigare att lösa samarbetssvårigheterna mellan yrkeskategorierna.

– Vi har gjort nya uppdragsbeskrivningar där vi är tydligare med vars och ens ansvar, säger hon.

En ny gemensam policy mellan kommun och landsting för behandling av missbrukare har precis varit ute på remiss och ska snart presenteras. Den kommer att underlätta samverkan ytterligare, tror Åsa Magnusson. Liksom SBU:s rapport om behandling av alkohol- och narkotikaproblem och Socialstyrelsens riktlinjer har gjort tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida