Ny organisation? med medlemsfokus

Ny organisation? med medlemsfokus
Kongressen gav förbundsstyrelsen mandat att fylla de fem bärande principerna med innehåll. Foto: Lars Nyman

Avstamp. Höga kostnader och missnöjda medlemmar. Vårdförbundet behöver en ny organisation och nu har förbundsstyrelsen fått kongressens uppdrag att vända utvecklingen.

Vårdförbundet lät genomföra en Novusundersökning av medlemsnöjdheten under förra året. Efter 1?543 genomförda intervjuer visade det sig att knappt hälften av medlemmarna var nöjda med sitt förbund. Bara en tredjedel ansåg att förbundet tillgodosåg deras behov. Fyra av tio var nöjda med sina lokala företrädare, och en av fem ansåg att de kan påverka och agera med hjälp av förbundet.

— Vi behöver inte fler konsekvensanalyser. Vi tappar medlemmar, något måste göras.

Det konstaterar Eva Nowak, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Stockholm, avdelningen med lägst anslutningsgrad, men med flest nöjda medlemmar.

Att något måste göras insåg redan 2008 års kongress och tog ett beslut om att öka medlemsvärdet. Kongressen 2011 gav förbundsstyrelsen uppdraget att ta fram ett förslag till ny organisation. Med årets kongress fick förbundsstyrelsen ett tydligare mandat att driva igenom de förändringar som behövs.

I slutet av förra året presenterade förbundsstyrelsen två förslag till ny organisation. Inget av dem mottogs med någon större entusiasm bland de förtroendevalda och när kongressen samlades hade förslagen kokats ner till fem bärande principer:

  • Medlemsviljan i fokus
  • Medlem väljer förtroendevald
  • Förtroendevald i Vårdförbundet är certifierad
  • Vårdförbundet har avtalsråd
  • Vårdförbundet är en juridisk person.

För Eva Nowak är medlemsviljan i fokus den viktigaste principen.

— Om vi inte ger medlemmarna det de vill ha har vi inget existensberättigande. Vi har kommit en bit på väg. Telefonlinjen Vårdförbundet Direkt och vårt sätt att stötta medlems­aktivismen är exempel på det. Men än finns mycket kvar att göra, säger hon.

Det är inte längre självklart att kampen för högre lön och bättre arbetsvillkor förs via fackförbund. Det är inte ens självklart att gå med i ett fackförbund. De som går med ställer dessutom andra krav än vad medlemmar gjorde för 20 år sedan. Kanske för att lönerna är individuella och arbetsklimatet tuffare. Det startas uppror.

Att Stockholm har högst andel nöjda medlemmar tror Eva Nowak beror på hur avdelningen har jobbat med den medlemsaktivism som har ägt rum i Stockholm.

Principen om att ge förtroendevalda i Vårdförbundet en certifierad facklig utbildning har också medlemsviljan i fokus. Det är ett sätt att kvalitetssäkra uppdragen, förklarade dåvarande vice ordföranden Anna Andersson på kongressen. En certifierad utbildning ska innebära kunnigare förtroendevalda och ett mer likvärdigt stöd till alla medlemmar, oavsett arbetsgivare och bostadsort.

Ordföranden Sineva Ribeiro väntade sig att det skulle bli diskussioner kring förslaget att införa ett avtalsråd. Några kongressombud befarade också att modellen skulle minska medlemsinflytandet, och yrkade på att en avtalskongress ska kallas in om förbundsstyrelse och avtalsråd är oeniga.

Men avtalsråd är egentligen inte kontroversiellt och inget eget påfund av Vårdförbundet. Det finns i de flesta fackförbund och det finns för att det är svårt att dela känslig information med en hel avtalskongress när det hettar till i slutet av en avtalsprocess. För Vårdförbundet har det inneburit 190 personer.

Det är sagt att avtalsrådet ska bestå av tolv personer. Men vem som kan ingå och exakt hur rådet ska fungera är upp till förbundsstyrelsen att utforma.

Att Vårdförbundet ska vara en juridisk person är inget nytt. Beslutet togs redan 2005, problemet har varit att förbundet inte har levt efter det. Det har resulterat i en organisation som kostar för mycket, och i en orimlig skillnad på resurser mellan avdelningarna. När en avdelning har ett utrymme på 1?000 kronor per medlem och en annan omkring 40 kronor säger det sig självt att förutsättningarna att ge likvärdigt medlemsstöd saknas.

Det här vill förbundsstyrelsen ändra på genom att ha en rambudget som inte får överskridas, en ekonomi och en verksamhetsplan. En juridisk person innebär att förbundsstyrelsen ges större möjlighet att leda, styra och ansvara för verksamheten.

— Det innebär att förbundsstyrelsen får en helhetssyn över budgeten och att vi kan ta det ansvar vi har enligt stadgan. Att medlemmar får det stöd de har rätt till är till exempel vårt ansvar och den budgetprocess vi haft har inte gett oss möjlighet att ta det ansvaret. Men samtidigt: det är fortfarande en budget som kan påverkas utifrån lokala behov, säger Sineva Ribeiro.

Kongressen gav förbundsstyrelsen mandat att fylla de fem bärande principerna med innehåll. Ett förtroende, fast med ett litet förbehåll. Om ett år ska förbundsstyrelsen återkomma med en rapport om hur arbetet fortskrider.

Eva Nowak är inte orolig för vad som ska komma.

— Huvudsaken är att det blir bra för medlemmarna. Om det betyder att ta bort 21 avdelningsstyrelser får det bli så. Jag är öppen för förslag om hur Vårdförbundet ska se ut i framtiden, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida