NY RAPPORT. »Bättre samordning behövs«?

1 september 2009

När det gäller samordnade insatser för de svårast sjuka återstår en hel del att göra, trots att mycket har utvecklats bra. Det sägs i Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård som arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterade under sommaren.?

Allt fler behandlas långt upp i åldrarna, vilket ställer större krav på samordnade insatser. Det gäller inte bara för multi­sjuka äldre, utan också för dem som drabbats av psykisk ohälsa.???

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida