…och söka pengar för forskning och utveckling

25 februari 2010

Ansökningar om att få Vårdförbundets stipendium för hälsoekonomisk forskning ska vara inne senast den 31 mars. Stipendiesumman är en miljon kronor. Temat i år är forskning kring säker vård och prevention.?

Vårdförbundet utlyser också ett stipendium för förbättring och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är att stimulera initiativ som leder till utveckling av kunskap och arbetsprocesser.?

Närmare information finns på Vårdförbundets hemsida www.vardforbundet.se , klicka på Medlemskapssidorna och gå till Bidrag och stipendier.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida