Fackligt

Kan TCO behandla SD annorlunda? Ja, tycker Vårdförbundet

Kan TCO behandla SD annorlunda? Ja, tycker Vårdförbundet
SD är det enda politiska partiet som TCO har ett särskilt policydokument om, där det står att man vill undvika samarbete. Illustration: Getty Images

Journalistförbundet ifrågasätter TCO:s särskilda riktlinjer gentemot Sverigedemokraterna. Men oavsett vad som händer med dem kommer Vårdförbundet att hålla fast vid sin policy, säger Sineva Ribeiro.

I maj håller Tjänstemännens centralorganisation, TCO, kongress. Inför den har Journalistförbundet, ett av 14 medlemsförbund, väckt frågan om TCO:s partipolitiska obundenhet verkligen är förenlig med organisationens riktlinjer gentemot Sverigedemokraterna, SD.

Det var efter valet 2010, då Sverigedemokraterna tog plats i riksdagen, som TCO antog ett policydokumentet där det bland annat står att organisationen inte ska samarbeta med SD i någon sakfråga och inte bidra till att skapa allianser där partiet ingår. ”Detta skulle riskera ge partiet och dess grundvärderingar legitimitet, vilket vi inte önskar”, står det i dokumentet.

Tydligt oberoende

Journalistförbundet vill att TCO ska bli tydligare med att organisationen är politiskt oberoende och har skrivit en motion om detta inför vårens TCO-kongress. I en intervju med tidningen Arbetsvärlden förklarar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert att hon ser på TCO:s policy gentemot SD som problematisk.

– För oss i Journalistförbundet är det viktigt att tydligt visa att vi inte tar partipolitisk ställning för att kunna ha förtroende i yrkesrollen som journalister, säger hon till tidningen, och tillägger att hon inte ser det som möjligt att ha en policy gentemot ett specifikt parti och samtidigt säga att man är politiskt obunden.

Inget samarbete

Vårdförbundet, som också är medlem i TCO, har en egen policy gentemot SD som bland annat säger att du inte kan vara förtroendevald i Vårdförbundet och samtidigt medlem i SD. Vårdförbundet vill inte heller ha något samarbete eller någon dialog med SD som parti.

Sineva Ribeiro.

Enligt Sineva Ribeiro finns det ingen tvekan om att Sverigedemokraternas värdegrund krockar med Vårdförbundets och det uppdrag medlemsgrupperna har enligt sina yrkesetiska koder.

– Jag kan förstå att Journalistförbundet vill ha en dialog i TCO om detta utifrån deras medlemmars perspektiv. Men vi kommer att hålla kvar vid vår policy och vara tydliga med var vi står även inom TCO, säger hon.

Egna riktlinjer

Enligt TCO är det också fritt fram för alla fackförbund som är medlemmar i organisationen att ha sina egna riktlinjer i den här frågan.

Ser du något problem med att vara en partipolitiskt obunden organisation och samtidigt ha en särskild policy gentemot SD?

– Nej. Vi är partipolitiskt obundna, men vi har vårdpolitiska och professionspolitiska frågor på vår agenda som vi diskuterar med dem vi tycker det är meningsfullt att prata med, säger Sineva Ribeiro.

Ingen dialog

Framför allt i svenska kommuner har Sverigedemokraterna mer makt i dag än före valet i höstas. Hur ska lokalt förtroendevalda hantera Vårdförbundets policy i den här i situationen?

– Vi har en situation där man får göra en bedömning lokalt hur man ska göra om man exempelvis ska möta en nämnd. Antingen bjuder man in hela nämnden och då även demokratiskt valda Sverigedemokrater. Ett alternativ är att bara bjuda in ordförandena. Men vår policy ser likadan ut som före valet. Vi vill inte ha någon dialog med SD.

Inför valet i höstas skrev Vårdfokus en längre artikel om Vårdförbundets SD-policy som du kan läsa här.

TCO organiserar 14 fackförbund

  • TCO = Tjänstemännens centralorganisation.
  • En partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.
  • Har som uppdrag att påverka politiken och samhällsutvecklingen för att uppnå goda villkor i arbetslivet.
  • Här är alla medlemsförbund: Vårdförbundet, ST, Unionen, Vision, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Polisförbundet, SLF, Sveriges yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet, Tull-Kust, Finansförbundet, Forena och Försvarsförbundet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida