Oklar strejkstart för många medlemmar

Inte bara i Region Skåne råder det sent i kväll oklarheter kring strejkstarten i morgon. Även för stora delar av varslen i Stockholm samt till mindre del på fyra andra orter hävdar arbetsgivaren att en strejk skulle vara samhällsfarlig. Det betyder att Vårdförbundet måste avvakta innan medlemmar där kan tas ut i strejk.

I Stockholm kommer fler än hälften av de medlemmar som skulle ha lämnat sin arbetsplats i morgon klockan 12 att tvingas vänta på besked om strejken är samhällsfarlig eller inte. Det handlar om 500 av de mellan 850 och 900 medlemmar som är varslade.

Framför allt handlar det om röntgen- och operationsavdelningar. Däremot kommer varslet på akutmottagningarna att lösas ut.

Den centrala nämnden som ska ta ställning till om de lagda varslen är samhällsfarliga sammanträder för första gången i morgon klockan 14. Den har upp till tre veckor på sig att ta ställning till varje enskilt fall, men uppdraget är att arbeta skyndsamt.

Under tiden som nämnden, som har satts samman av parterna, diskuterar ett varsel måste Vårdförbundet avvakta med att ta ut sina medlemmar i strejk.

Väcker irritation

Varje varsel granskas för att se om det går att förändra till någon del så att samhällsfarligheten undanröjs, eller om det måste tas bort helt.

– Det här är normalt, att man arbetar så här och diskuterar sig fram, säger Vårdförbundets förhandlingschef Margareta Öhberg.

Men att strejken nu till vissa delar blir fördröjd väcker en viss irritation hos förbundsstyrelsen.

– Det här borde man ha hunnit åtgärda tidigare, säger Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund.

Halmstad, Varberg, Västerås & Karlstad

I Ystad och Helsingborg har det varit svårt att få arbetsgivaren att precisera exakt vilka varsel som skulle vara samhällsfarliga, berättar Margareta Öhberg (mer om Region Skåne i annan webbnyhet från i dag). Fortfarande sent på söndagskvällen hade hon inte fått något som helst svar när det gäller Helsingborg, där arbetsgivaren har hävdat att en stor del av varslen är samhällsfarliga.

Även på några andra orter finns ärenden som den centrala nämnden kommer att få på sitt bord när den träffas i morgon:

  • Blodcentralerna i Halmstad och Varberg
  • Mikrobiologiska laboratoriet på Centrallasarettet  och hälso- och sjukvårdsupplysningen i Västerås.
  • Röntgenavdelningen samt laboratoriet för klinisk kemi på Centralsjukhuset i Karlstad liksom avdelning 33 (mava) och avdelning 8 (näva) på samma sjukhus.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida