Oorganiserade riskerar sämre löneutveckling än Vårdförbundets medlemmar

Efter gårdagens avtal mellan Vårdförbundet och SKL är många medlemmar besvikna på förbundet och hotar med att säga upp sitt medlemskap. Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, är inte förvånad över reaktionen, men hon uppmanar alla att först sätta sig in i avtalet innan de kastar in handduken. De som ställer sig utanför riskerar att få en sämre löneutveckling än Vårdförbundets medlemmar framöver.

När ett avtal har tecknats mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren brukar samma avtal även gälla för icke organiserad personal, vilket många medlemmar upprörs över. Men om det blir medlemsflykt tror Anna-Karin Eklund att det i de lokala löneförhandlingarna kan komma att bli en annorlunda ordning.

? Avtalet vänder sig till Vårdförbundets medlemmar. Om det är flera medlemmar på en enhet som inte är med i förbundet kommer vi att bli väldigt noga med att det här är vårt avtal. Det är vi som tillsammans kommer att bidra till att det blir resultat i förhandlingarna. Då är det också vi som ska ta del av resultaten.

Å andra sidan innebär ett stort bortfall av medlemmar att förbundet blir svagare gentemot arbetsgivaren.

? Ju färre vi blir desto mindre intressanta blir vi att lyssna på.

Många är besvikna

På lokaltidningarnas förstasidor lyfts besvikna medlemmar fram i dag. I TV och på radio förklarar de hur dåligt de tycker att facket har skött sig. Och på Vårdfackets hemsida har kommentarerna strömmat in som aldrig förr. De allra flesta är negativa, ledsna eller förbannade.

Framför allt på Vårdförbundet som de tycker har svikit medlemmarna och låtit dem strejka i sex långa veckor för ett avtal som på central nivå endast skiljer 0,5 procentenheter från det bud som fick dem att ta till strejkvapnet. På Vårdförbundets lokala avdelningar har administratörerna under dagen varit fullt upptagna med att skicka ut uppsägningsblanketter till alla dem som har ringt och begärt att få dem.

Anna-Karin Eklund tror att många medlemmar har reagerat som de har gjort därför att avtalet är svårt att förstå för den som inte får hjälp med att läsa de snåriga avtalstexterna.

Svårt avtal att sätta sig in i

? Det går inte att få en fullständig bild av avtalet enbart genom att läsa tidningar eller titta på tv. Våra egna ombud behövde en hel dag på sig för att kunna bedöma det. Innan någon bestämmer sig för att säga upp sitt medlemskap bör hon eller han gå på ett medlemsmöte om avtalet eller tala med någon förtroendevald som har hunnit sätta sig in i det, säger Anna-Karin Eklund.

Trots alla besvikna kommentarer från medlemmarna är hon inte nedslagen.

? Jag tycker inte att det är särskilt kreativt att sitta och vara orolig i det här läget då det gäller att hitta kraft för att jobba vidare. Och jag vet att vi har massor av medlemmar som vill kämpa tillsammans.

? Det är en konstig reaktion. När vi nu behöver alla kraft gentemot arbetsgivarna i vårt fortsatta arbete lokalt riktar många medlemmar sin ilska mot Vårdförbundet. Vi beskylls för att ha lagt oss platt i förhandlingarna. Det har vi inte gjort. Vi har planer för hur det här ska fortsätta lokalt, säger Anna-Karin Eklund som tycker att det snarare är de som väljer att lämna den fackliga gemenskapen som lägger sig.

Missnöjd med nivåerna men tror på framtiden

Hon förklarar att hon själv är missnöjd med lönenivåerna i det nya centrala avtalet men att det samtidigt egentligen inte fanns något annat alternativ än att acceptera dem. Det bud som medlarna lämnade var ett slutbud. Hade det fått nobben av parterna hade de stått utan medlare och själva fått försöka lösa förhandlingarna.

? Vi skulle inte ha haft någon starkare position i de förhandlingarna än vad vi hade tidigare, förklarar Anna-Karin Eklund samtidigt som hon betonar att det avtal som nu har accepterats av förbundets avtalskongress trots allt bådar gott för framtiden, eftersom det så starkt betonar att det är i de lokala förhandlingarna som medlemmarnas värde ska uppvärderas.

? Det går inte att ha fokus enbart på det garanterade utfallet. Vi är ju inte färdiga över huvud taget. Ingen vet vad de kommer att få i lönekuvertet, eftersom det här centrala avtalet ska tillämpas i den lokala lönebildningen. Jag är helt övertygad om att de här sex veckornas strejk kommer att ge positiva effekter många år framåt. Vi har satt våra yrken på kartan på ett helt annat sätt än tidigare.

Det kan inte vara så att ni i styrelsen och avtalskongressen inte riktigt har förstått vad det är medlemmarna vill ha?

? Nej, jag har full förståelse för vad medlemmarna vill. De vill precis samma sak som jag. Vi vill bli värderade utifrån den kunskap vi har och vad vi bidrar med till vården. Konstigare än så är det inte, säger Anna-Karin Eklund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida