Oro bland Vårdförbundets medarbetare

De anställdas fackklubbar, Unionen och Akademikerföreningen, säger upp samverkansavtalet med arbetsgivaren Vårdförbundet.

20 december 2013

Oftast är det ombytta roller, men den här gången är det Vårdförbundet som ifrågasätts som arbetsgivare. Gemensamt har medarbetarnas båda fackklubbar Akademikerföreningen och Unionen bestämt sig för att säga upp samverkansavtalet.

– Vi har påtalat under flera samverkansmöten hela året att samverkan inte fungerar optimalt. Vi får träffa nya personer och börja om från början, vi får bara information och ingen möjlighet att påverka, säger Lotta Holmgren, administratör på Vårdförbundet i Halland och ordförande i Unionenklubben.

Inom Vårdförbundet planeras en omfattande förändring av organisationen. Syftet med omorganisationen är att bli bättre på att möta medlemmarnas behov. Förändringsarbetet kan också komma att få konsekvenser för förbundets medarbetare.

Hur omorganisationen ska ske är inte klart. Den politiska processen pågår och beslut fattas först på kongressen i maj nästa år. Detta begränsar möjligheten till dialog med medarbetarnas fackliga klubbar, enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som anser att Vårdförbundet informerat och involverat Unionen och Akademikerföreningen så mycket som det går i nuläget.

– Att medarbetarna känner oro är full förståeligt, men den politiska processen måste få ha sin gång.

Med det uppsagda samverkansavtalet hoppas medarbetarnas fackklubbar på att Vårdförbundet som arbetsgivare ska förstå allvaret och bli bättre på att samverka.

– Vi vill ha ett samarbete, men något måste göras. Vårdförbundet borde vara bäst på det här, säger Lotta Holmgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida