Höstbudgeten

”Pengar är bra men det behövs mer än så”

”Pengar är bra men det behövs mer än så”
Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, välkomnar regeringens satsningar på vården och på personalen. Foto: Anna Simonsson

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, ser fram emot regeringens satsningar på vården, men efterlyser mer än pengar. Framtidens vård kräver också nya arbetssätt, anser hon.

Det är bra att regeringen satsar på vården, men Vårdförbundet anser inte att det räcker med mer pengar för att lösa vårdens problem. I en kommentar till budgetsatsningen efterlyser förbundet tydligare uppföljningar av vilka konkreta åtgärder satsningarna leder till i landsting och regioner. Dessutom anser förbundet att en annan vård behövs.

– Nu förutsätter vi att omställningen mot en mer nära och personcentrerad vård fortsätter och att landstingen omsätter de nya medlen på ett effektivt sätt som gagnar både patienter och vårdpersonal. Det handlar om att ändra arbetssätt och göra patienten till expert i en förstärkt nära vård, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Patientmiljarden, som ska korta väntetiderna till primärvården, och utvecklingen mot patientkontrakt som regeringen tidigare aviserat ser hon som ett steg på vägen mot den personcentrerade och nära vården.

Bra med bättre villkor 

Regeringens budget innehåller också en satsning på hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Två miljarder per år, under 2018 till 2021, läggs på förbättrade arbetsvillkor.

– Det är bra att regeringen tydligt signalerar till landstingen att arbetsvillkoren för sjukvårdspersonal inom landstingen måste förbättras. Det är en del av lösningen för att säkra kompetensförsörjningen inom sjukvården. Det handlar om att se över förhållandet mellan arbetstider och arbetsbörda, men också om att säkra kompetensutveckling så att fler kan utbilda sig till specialistsjuksköterskor, kommenterar Sineva Ribeiro.

Fler barnmorskor behövs

Även satsningen på förlossningsvården välkomnas av Vårdförbundets ordförande, som håller med om att extra pengar krävs för att lösa den svåra situationen. Men hon vill också se en nationell handlingsplan för förlossningsvården och förväntar sig att de 480 miljoner regeringen satsar på högskolor och universitet innebär fler utbildningsplatser för barnmorskor.

– Sverige behöver fler barnmorskor, det är inte bara en akut brist i dagsläget i verksamheterna utan vi står också inför en kommande generationsväxling inom professionen, med stora pensionsavgångar framöver.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida