Plus på medlemskonto – men det vänder nedåt

Plus 4 400. Det är vårens saldo på Vårdförbundets medlemskonto. Men i juni och juli vände medlemssiffran nedåt.

18 augusti 2008

För ett år sedan hade Vårdförbundet knappt 108 000 medlemmar. Av dem var närmare 93 700 så kallade förhandlingsbara (yrkesverksamma) medlemmar och 4 100 studenter. Av återstoden var de flesta pensionärer.

Det var det lägsta antalet medlemmar i Vårdförbundet på femton år. Medlemsraset började hösten 2006, då många medlemmar lämnade förbundet i samband med de höjda avgifterna till a-kassan. All time low sedan 1992 när det gäller yrkesverksamma medlemmar nåddes i januari 2008: 92 477.

Kurvorna pekade uppåt

Men sedan började kurvorna peka uppåt. Inför den annalkande konflikten strömmade medlemmarna till. I mars blev de yrkesverksamma medlemmarna 700 fler, i april 2 150 och i maj drygt 150. Samtidigt ökade antalet studenter, med 850 från januari till maj.

Under perioden januari till maj ökade förbundets medlemstal med totalt 4 416.

Men i juni började nedgången. Det är den månad många studenter blir yrkesverksamma medlemmar sedan de avlagt sina examina. Vanligtvis balanseras minskningen av studerandemedlemmar av en lika stor ökning av de yrkesverksamma medlemmarna.

Tusen lämnade i juni

Men i juni i år blev de yrkesverksamma 360 fler, medan studenterna blev 1 400 färre. Under månaden förlorade förbundet omkring 1 000 medlemmar. I juli förlorade Vårdförbundet totalt drygt 570 medlemmar.

I och med nedgången i juni och juli är Vårdförbundets medlemstal tillbaka på samma nivå som vid årsskiftet 2006/2007. Antalet yrkesverksamma medlemmar var vid avstämningen i början av augusti 96 138, medan studenternas antal var 4 717. Totalt, inklusive pensionärer och övriga grupper, hade förbundet 110 826 medlemmar.

Allra flest medlemmar hade förbundet 1997: 113 382.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida