Politisk hemvist avgör förtroendet för facket

Facket är en av de svenska institutioner som har lägst förtroende bland befolkningen. Men den politiska hemvisten har stor betydelse. Vänsterväljares förtroende är ganska högt, medan högerväljare litar mer på storföretag och kungahus.

SOM-institutet, en undersökningsorganisation knuten till Göteborgs universitet, presenterade nyligen sin årliga rapport om förtroendet för svenska institutioner. 5 400 personer mellan 16 och 85 år, och boende i Sverige, har svarat på frågor om sitt förtroende för 21 olika samhällsinstitutioner. Den allmänna trenden är att det minskar.

Högst förtroende åtnjuter sjukvården, universitet och högskolor samt polisen och Riksbanken. Störst förtroendefall det senaste året står försvaret för.

Förtroendet för facket har varit lågt sedan mätningarna började 1986. De fem som länge har legat i botten är de fackliga organisationerna, försvaret, EU-kommissionen, de politiska partierna och Europaparlamentet.

Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, är också 2:e vice ordförande i TCO:s styrelse.

Bekymrade

– Vi är medvetna om det här och bekymrade över att fler inte ser värdet med att vara medlem i facket. Vi jobbar intensivt med att tydliggöra värdet av medlemskapet. I TCO genom projektet Facket förändras.nu, och i Vårdförbundet arbetar vi med vår förnyelse i Tema Vårdförbundet, säger hon.

Om befolkningen med facket menar LO, TCO eller Saco ger inte undersökningen något svar på.

– Vi har ställt frågan om förtroendet för de fackliga organisationerna, inte frågat om specifika organisationer, säger statsvetaren Sören Holmberg, en av dem som har genomfört undersökningen.

Ideologiska bedömningar

Den politiska hemvisten visar sig ha stor betydelse. 34 procent av vänstersympatisörer har förtroende för facket, men bara 10 procent av högersympatisörerna.

– När det gäller de politiska partierna och de fackliga organisationerna är de institutioner som mest bedöms efter ideologi. Antingen har man stort förtroende – eller inget alls. Till skillnad från till exempel sjukvården som alla har förtroende för oavsett politisk tillhörighet, säger Sören Holmberg.

Exempel på institutioner som personer på den politiska högerskalan hyser förtroende för är storföretagen och kungahuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida