Prisad äldrevård

4 maj 2007

NBraVås hedersutmärkelse för 2007 gick till den palliativa resursen i Eslöv för dess »kunskapsöverbryggande arbetssätt för att förbättra vården vid livets slut«. Carema äldreomsorg AB i Östersund fick ett hedersomnämnande för sitt arbete för att förbättra hemvården.

BraVå är en förening, med bland andra Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, som har formulerat kvalitetskrav för vård, rehabilitering och omsorg av äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida