Prisas för bättre vård vid höftfrakturer

Sjuksköterskan Ami Hommel har fått SalusAnsvars vårdpris på 250 000 kronor för sitt arbete med att förbättra patientsäkerheten för äldre med höftfrakturer.

”Det känns fantastiskt och overkligt”, svarar Ami Hommel på frågan om hur dagen har varit.

– Lite extra kul är det att det instiftas ett sådant här pris 150 år efter att Florence Nightingale kom ut med sin bok Notes on nursing.

 

Har förbättrat vården

 

Ami Hommel blev i dag den första att ta emot SalusAnsvars vårdpris, 250 000 kronor. Hon fick priset för sin avhandling om ökad säkerhet vid vård av patienter med höftfrakturer. På hennes avdelning vid Universitetssjukhuset i Lund är medelåldern på patienterna 83 år och många har demenssjukdomar.

 

– De behöver verkligen ett gott omhändertagande, så det vi gjorde var att införa Socialstyrelsens riktlinjer, berättar hon.

 

De arbetar systematiskt med patientsäkerhet och har testat införande av åtgärder som ska förbättra vården. 

 

Direkt till vårdavdelning

 

Samarbetet med ambulanssjukvården är bra, så patienterna får redan i ambulansen vätska och syrgas. När de sedan har varit på röntgen via akuten behöver de inte åka tillbaka till akuten utan får komma direkt till vårdavdelningen. Där har patienterna bra madrasser, bedömningar av risk för trycksår görs regelbundet, och maten kompletteras med näringsdrycker, berättar Ami Hommel.

 

På frågan om vad hon ska göra med prispengarna svarar hon att en hel del går till skatt, men resten hoppas hon kunna åka till sjuksköterskornas världskongress i Australien för om fyra år, och då kombinera med lite semester.

 

Vårdpriset

 

SalusAnsvars vårdpris delas ut till medlemmar i Vårdförbundet som har ”bidragit till att utveckla vården”. Priset är ett samarbete mellan SalusAnsvar och Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida