Privatanställda. Nya löner vid årsskiftet

5 december 2012

Vårdförbundet och Vårdföretagarna har slutit ett avtal med branschinriktade anpassningar. Verksamheter knutna till vård och behandling får ett avtal, äldreomsorg och hemtjänst ett annat. Löneavtalen gäller från nyår och är sifferlösa. Ob-ersättningen och beredskapsersättningen höjs med 2,6 procent redan från den 1 december 2012, anställningsskyddet förbättras och vid jour ersätts varje påbörjad halvtimme som fullgjord timme.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida