Psykiatriutredaren missnöjd med insatser för psykiskt sjuka

Regeringen prioriterar psykiatrin enligt folkhälsominister Maria Larsson. Men psykiatriutredaren Anders Milton är inte alls nöjd med vad som har hänt sedan han presenterade sin utredning för ett och ett halvt år sedan.

19 februari 2008

I dag invigde äldre- och folkhälsominister Maria Larsson en mässa i Stockholm om psykisk hälsa.

– Den här mässan är så rätt i tiden. Det är så rätt att tänka i hälsotermer även när det gäller psykiatri. Psykiatri är ett prioriterat område för regeringen och kommer att prägla arbetet framöver, sa hon.

Folkhälsoministern påminde om rapporter från både Socialstyrelsen, Bris och sjukvården om att ungdomars psykiska hälsa har försämrats – inte minst flickors. Hon sa att samhällets stöd till föräldrar måste bli bättre och att regeringen därför har tillsatt en utredning för att stärka stödet till utsatta familjer.

Maria Larsson vill också arbeta för en nollvision när det gäller självmord.

– Det behövs en utbildningssatsning – en sorts första hjälp för dem som mår dåligt och Socialstyrelsen ska få uppdraget att starta en sådan folkbildningssatsning.

Regeringen ska också tillsätta en utredare som ska ta fram underlag för att göra händelseanalyser vid självmord, samt satsa på en särskild utbildning av vårdpersonal för att lära dem tolka signaler på självmordsrisk.

Samverkan saknas

På folkhälsoministerns invigning följde en debatt om hur den psykiska hälsan ska förbättras och vilket ansvar kommuner och landsting tar för att genomföra de projekt som föreslogs av psykiatriutredaren Anders Milton. Till exempel återstår mycket att göra när det gäller kommuners och landstings samverkan kring vården av psykiskt sjuka.

– Med psykiatriutredningen försökte vi höja samhällets ambitioner att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Frågan är om de har blivit högre? Lidandet väcker inte det politiska systemet. Det är bara psykiskt sjuka som våldsverkare som får det att vakna, sa Anders Milton.

Samtliga debattdeltagare var överens om att det inte görs tillräckligt för att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Riksförbundet Attention organiserar personer med neuropsykiatriska funktionshinder och ökade sitt medlemstal med 40 procent förra året. Ordföranden Ann-Kristin Sandberg anser att Sveriges kommuner och landsting, SKL, samarbetar alldeles för lite med brukarföreningarna.

– Jag har aldrig träffat på någon organisation som är så bra på att säga nej som SKL. Ta tillvara på brukarnas kunskaper – det kan till och med spara pengar, uppmanade hon.

Mycket kvar att göra

Anders Knape, moderat politiker och ordförande för SKL, höll med om att mycket finns kvar att göra ute i kommuner och landsting.

– Psykiatrin har i alla fall kommit högre upp på agendan än tidigare och inställningen till psykisk ohälsa har förändrats. Men för att det verkligen ska hända något krävs att frågan drivs på ledningsnivå i kommuner och landsting, sa han.

I debatten representerades regeringen av Kenneth Johansson, centerpartistisk ordförande för socialutskottet. Han menade att regeringen gör en hel del för ett genomföra förslagen från psykiatriutredningen, men att det görs successivt. En koordinator vars uppdrag är att se till att ord blir till handling har tillsatts.

– Vi har påbörjat upprustningen av psykiatrin, men pengasatsningen är otillräcklig och jag är övertygad om att anslagen kommer att öka i framtiden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida