Rapport från Kommunal: ”Färre undersköterskor försämrar vården”

Rapport från Kommunal: ”Färre undersköterskor försämrar vården”
Kommunals ordförande oroar sig för vad färre undersköterskor betyder för patienternas säkerhet. Arkivbild: Colourbox

Fackförbundet Kommunal oroas över att bristen på undersköterskor hotar patientsäkerheten.

12 december 2013

Enligt en ny rapport från fackförbundet Kommunal har var fjärde undersköterska försvunnit från sjukvården sedan 1990-talet. Samtidigt har antalet sjuksköterskor och läkare blivit fler.

Ordföranden, Annelie Nordström, säger att minskningen av antalet undersköterskor är ett stort problem för patientkvalitet och patientsäkerhet.

– Undersköterskan är den som spenderar mest tid och finns närmast patienten. Omvårdnad handlar om att behålla värdigheten och att varje patients behov omhändertas individuellt och kvalificerat.

Sjuksköterskor ökar säkerheten

I ett svar från Vårdförbundet konstateras att fler sjuksköterskor betyder ökad patientsäkerhet. Forskning från den amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aiken visar att ju färre sjuksköterskor på sjukhusen desto större risk för fallolyckor, infektioner och till och med dödsfall.

Vårdförbundet anser att det största problemet för omvårdnaden är bristen på specialistsjuksköterskor i en vård som kräver allt mer kunskap. Men förbundet understryker också vikten av hela teamets insats. Vården står inför ett stort rekryteringsbehov av alla professioner, däribland undersköterskor, sjuksköterskor, läkare.

– Vi vill bjuda in till samtal om framtidens hälso- och sjukvård för att klara den framtida utmaningen med kompetensförsörjning. Kanske framförallt inom den kommunala sjukvården eftersom kommunerna blir de nya vårdjättarna, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Ungdomar väljer bort yrket

Annelie Nordström anser också att teamarbete är ett framgångsrecept, men tror inte på idén med att ersätta en yrkesgrupp med en annan genom att konvertera undersköterskor till sjuksköterskor. I en intervju med svt uttrycker hon också sin oro över att så få ungdomar vill utbilda sig till undersköterska i dag.

– Jag tror att det till viss del beror på att undersköterskor är hänvisade till äldreomsorgen och får allt svårare att hitta jobb inom sjukvården. Börjar man återanställa undersköterskor på sjukhusen igen tror jag att undersköterskeutbildningen skulle bli mer attraktiv, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida