Regeringen backar – skärper las

Går du runt och staplar vikariat på vikariat, utan att någonsin bli anställd? Efter krav från EU föreslår regeringen till sist skärpta regler för visstidsanställningar.

Ett nytt regeringsförlag går ut på att las ändras så att den som arbetat som vikarie, provanställd, säsongsarbetare eller under allmän visstidsanställning i mer än två år hos samma arbetsgivare ska kunna begära hos en domstol att anställningen förklaras som fast jobb.

Bakgrunden är EU-kommissionens granskning av svenska las. Otillräcklig, var kommissionens bedömning. Enligt tidningen Riksdag och departement håller inte regeringen med om detta, men medger däremot att det i teorin är möjligt för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar under lång tid.

För att en arbetstagare ska ha rätt att omvandla sina osäkra anställningsvillkor till fasta sådana ska det klarläggas att arbetsgivaren haft varaktigt behov av arbetskraft och ändå använt sig av visstidsanställningar.

Det var 2007 som regeringen införde bland annat den nya anställningsformen allmän visstidsanställning, vilket underlättade för arbetsgivare att använda sig av tillfälliga anställningar.

Efter införandet vände sig TCO till EU och anmälde reglerna för att de bröt mot EU:s direktiv om visstidsarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida