Regeringen vill inte utreda regler för korta anställningar

Trots att EU-kommissionen slagit fast att Sverige bryter mot EU-rätten vidhåller regeringen att reglerna för visstidsanställningar uppfyller EU:s krav.

Som Vårdfacket tidigare i dag berättat har EU-kommissionen nyligen gett besked om att det strider mot EU-rätten att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra utan en övre tidsgräns, så som är möjligt i Sverige. Systemet kan missbrukas så att människor tvingas till osäkra anställningar i upp till fyra år.

Med anledning av EU-kommissionens besked anser TCO att en utredning nu bör tillsättas för att se över och ändra Las, lagen om anställningsskydd.

Men det är inget som regeringen funderar på i nuläget, trots att den vid två tidigare tillfällen har försökt att övertyga EU-kommissionen om att Sverige gör rätt.

– EU-kommissionens så kallade formella underrättelse är ett första steg i en lång process som så småningom kan mynna ut i att Sverige ställs inför EG-domstolen. Vi kommer att ge ett svar på varför vi anser att regelverket lever upp till kraven i EU:s visstidsdirektiv, säger Anna Bergsten, sakkunnig hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Litorin.

Som Vårdfacket tidigare har visat missbrukas reglerna ofta av offentliga arbetsgivare som staplar olika former av visstidsanställningar på varandra för att förhindra människor från att få fasta tjänster.

– Vi har inte fått några indikationer på att det sker ett omfattande missbruk av den här lagstiftningen, varken från fackliga organisationer eller från annat håll. Men sker det ett missbruk av lagstiftningen får man naturligtvis vidta åtgärder gentemot sin arbetsgivare, säger Anna Bergsten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida