Repressalievarsel skickades ut av misstag till sex landsting

Av misstag råkade en tjänsteman på Vårdförbundet skicka ut repressalievarsel till sex olika landsting under dagen. Varslen var inte beslutade av förbundsstyrelsen.

Repressalievarslen gick ut till sex landsting som Vårdförbundet anser har skött sig dåligt under konflikten. Exempelvis landsting som frekvent har använt sig av oorganiserade för att utföra strejkbelagda arbetsuppgifter, beordrat in personal till skyddsarbete för att kunna genomföra planerade operationer eller på andra sätt har försökt att kringå strejken med tveksamma metoder.

Vilka landsting det handlar om vill Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg inte uttala sig om.

– Men vi har förberett konfliktvarsel utifrån hur vissa landsting hanterar den här konflikten. Det var bara det att den mänskliga faktorn tryckte på knappen för fort i dag. Eftersom förbundsstyrelsen inte hade fattat några beslut om varslen är de ogiltiga, säger hon.

Vårdförbundet har under dagen bett de berörda landstingen om ursäkt och förklarat för både för dem och SKL, Sveriges kommuner och landsting, att de mail och fax om varslen som gick iväg ska makuleras.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida