Rutinerna på pränt efter händelsen på barnsjukhuset

Efter att en barnsjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus ensam stängde av en respirator har rutinerna för vad som gäller när en behandling avslutas skrivits ned på papper. Åklagaren väcker inte åtal, men sjuksköterskan är fortsatt avstängd från sitt arbete.

Det var arbetsgivaren som polisanmälde sjuksköterskan som stängde av respiratorn där det för tidigt födda barnet vårdades. Men det gjordes inte för att man misstänkte något brott, understryker Pia Lindberg, tillförordnad vårdchef på neonatalsektionen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna utanför Stockholm.

– Vi polisanmälde för att det är nödvändigt för att en rättsmedicinsk obduktion ska göras – inte för att vi misstänkte något brott, säger hon.

Att arbetsgivaren ändå väljer att stänga av sjuksköterskan från arbetet under ytterligare 30 dagar beror på att hon har frångått de riktlinjer som gäller när en behandling ska avslutas.

– Vi har länge haft rutinen att när en behandling ska avslutas ska två personal vara närvarande, varav den ena ska vara läkare. Det är också läkaren som ska besluta om avstängning, och det görs inte förrän föräldrarnas medgivande har inhämtats, säger Pia Lindberg.

Något sådant beslut hade, enligt Pia Lindberg, inte tagits i det här fallet.  Skriftliga rutiner om vad som gäller när en behandling avslutas har inte funnits tidigare, men finns numera.

– Sedan den här händelsen har vi skrivit ned dem för att det ska vara väldigt, väldigt tydligt för alla vad som gäller.

Under den fortsatta avstängningen av sjuksköterskan kommer en arbetsrättslig utredning att göras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida