Säger upp samverkansavtalet med landstinget i Västmanland

Säger upp samverkansavtalet med landstinget i Västmanland
Vårdförbundets avdelning Västmanland har sagt upp samverkansavtalet med landstinget efter en längre tids bekymmer och avgörande händelser den senaste tiden, berättar Janí Stjernström, avdelningsordförande i Västmanland. Foto: Ulf Huett

Bakom Vårdförbundets uppsägning av avtalet ligger flera incidenter den senaste tiden, både medvetna och omedvetna brott mot samverkansavtalet.

Vårdförbundets avdelning Västmanland har under en lång tid haft bekymmer med det samverkansavtal som tecknades med landstinget i juni 2011.

Flera brutna löften

– Det är inget fel på texten, problemet är att verksamheterna inte följer den. Vi har påtalat det men inte kunnat se att arbetsgivaren gjort allvar av att få det att fungera i vardagen. Vi har också fått löfte om att vi gemensamt ska förbättra avtalet, men under tiden blir det bara sämre och sämre, säger Janí Stjernström, ordförande i Vårdförbundet avdelning Västmanland.

Det är flera avgörande händelser den sista tiden som fått Vårdförbundet att nu sätta ner foten.

– Till exempel för vi förhandlingar centralt, men sedan gör verksamheterna något helt annat. Och flera gånger har arbetsgivaren brutit mot löneavtalet och inte genomfört det man lovade förra året, konstaterar Janí Stjernström.

Efterlyser synpunkter

Den tre månader långa uppsägningstiden har nu börjat löpa.

Uppsägningstiden innebär enligt Vårdförbundet gott om tid för både facket och arbetsgivaren att noga analysera och diskutera lösningar för att kunna teckna ett nytt avtal som bygger på en gemensam syn på förbättringar och en vilja att efterleva avtalet.

Vårdförbundet i Västmanland uppmanar medlemmar och förtroendevalda att dokumentera och rapportera fel och brister i samverkan, men också bra exempel, som en grund att bygga ett eventuellt nytt avtal på.

Utbildar förtroendevalda

Man kommer också under uppsägningstiden att utbilda sina förtroendevalda och skyddsombud om vad som gäller om parterna inte kan enas om ett nytt samverkansavtal.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida