Säker vård temat
i Almedalen

Vårdförbundet siktar i år in sig på hur förbundets medlemmar och deras kunskap kan bidra till en säker vård inför politikerveckan i Almedalen.??

Sedan fyra år har Vårdförbundet hyrt in sig på en gård på Hästgatan 1.Den kallas Vårdmötesplatsen. Det är en strategisk plats nära själva Almedalen och utmed det huvudstråk som leder upp i staden från Almedalen och hamnen.

Vårdmötesplatsen har av Vårdförbundet gjorts tillgänglig för många andra. I år är Vårdförbundets egna aktiviteter koncentrerade till en dag, onsdagen den 1 juli – den dagen är gården fylld med egna arrangemang. Bland annat kommer alla de politiska partierna att inbjudas till en frågesport om hälsan och vården. Tillsammans med 150-årsjubilerande Röda korset ordnas också ett seminarium på tema Vården – kriget – folkrätten.

Är vårdvalet ett hälsoval? Det är rubriken för en av debatterna under onsdagen. Samtidigt presenteras resultatet av den enkät om vårdvalet som Vårdförbundet har gjort bland sina medlemmar. I debatten deltar bland andra Karin Johansson, statssekreterare på socialdepartementet, och Ylva Johansson, tidigare socialminister.

Onsdagen avslutas med medlemsmingel på kvällen. Där medverkar sjuksköterskan och författaren Anna Jansson. Hennes bok Främmande fågel är ju underlag för en tv-serie som har spelats in på Gotland.

Också dagen innan och dagen efter har Vårdförbundet egna arrangemang på Vårdmötesplatsen. Det handlar bland annat om en diskussion om läkemedel och äldre på tisdagen och om hur man ska kunna använda it-tekniken för att stärka patienternas ställning i vården på torsdagen. På tisdagskvällen är det också alkoholfritt mingel ihop med IOGT.

Almedalsveckan sammanfaller tidsmässigt med den internationella sjuksköterskeorganisationen icn:s kongress i Sydafrika. Det innebär att det blir färre personer från förbundsledningen som kan delta i Visby, vilket är ett av skälen till att aktiviteterna koncentreras till en dag.

Vårdförbundet har kontrakt på vårdmötesplatsen också nästa år, då det ju är val till riksdag, landsting och kommuner.

Programmet för årets arrangemang kommer att finnas på:?www.vardforbundet.se.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida