Säkra rätt kompetens nu!

Säkra rätt kompetens nu!
Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets yrken upptar sju av platserna på Arbetsförmedlingens lista över de 20 största bristområdena. Både snabba och långsiktiga insatser behövs.

Det råder stor brist på framförallt specialistsjuksköterskor. Nu uttrycker även läkarna sin oro över läget. Det senaste året har 60–70 vårdplatser i Dalarna konstant hållits stängda på grund av sjuksköterskebristen. Överläkaren Kristina Wallman är ordförande i Dalarnas sjukhusläkarförening. I senaste numret av Läkartidningen beskriver hon sjuksköterskebristen som ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Hon menar också att sjuksköterskebristen är läkarnas största arbetsmiljöproblem.

?Men kan vi inte bara öka antalet utbildningsplatser så att fler har möjlighet att välja sjuksköterskeyrket? Nej. Det är inte där skon klämmer. I stället handlar det om att arbetsgivarna måste införa rimliga arbetsvillkor. En bra arbetsmiljö. Möjligheter att utvecklas och göra karriär. Goda förutsättningar för en löneutveckling som leder till bra livslön. Och inte minst hälsosamma arbetstider som går att kombinera med familj, socialt liv och en givande fritid. ??

Vårdens framtida utveckling utsätts för fara när varken arbetsgivarna eller staten tar sitt ansvar för att rätt kunskap finns på rätt plats och att det finns en plan för kompetensförsörjningen. Vem ska hinna handleda nya i yrket? Vem ska utveckla nya förbättrade arbetssätt? Vem har möjlighet att hålla sig ajour med aktuell forskning och själv bidra till kunskapsutvecklingen?

?Utöver förbättrade arbetsvillkor så är det mycket viktigt med förbättrade villkor vid specialistutbildning för sjuksköterskor. Då kan vi trygga en långsiktig tillströmning med rätt kompetens. Glädjande nog har allt fler arbetsgivare insett fördelarna med Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Vi har redan skrivit överenskommelser och startat samarbeten med ett antal landsting, ett privat företag och en kommun.

?Men det räcker inte att enstaka vårdgivare tar ansvar. Vi måste även få en nationell reglering av akademisk specialisttjänstgöring. Precis som för läkarna behövs ett gemensamt ansvar för att upprätthålla antalet specialistutbildade över hela landet. ??

Väljarna visade tydligt att hälso-, sjuk- och äldrevård stod högst på agendan i valet i september. Nu måste politiker av alla kulörer, i landsting, kommuner och riksdag börja leverera!

Ur min agenda i februari:

  • 2: Möte med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
  • 3: Möte på socialdepartementet om jämlik hälsa
  • 4: Möte med Agneta Karlsson, statssekreterare, socialdepartementet
  • 11-12: Förbundsråd
  • 16-20: Deltar i ledarutvecklingsprogrammet Fenix
  • 20: Möte med JA-dalegationen

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida